Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Bruke One.com File Manager

Hva er One.com File Manager?
Åpne File Manager
Navigere i filer
Opprette en ny mappe
Laste opp filer
Håndtere flere kopier av samme fil
Laste ned filer
Endre navn på en fil
Kopiere en fil
Flytte en fil
Slette en fil
Velge flere filer
Vise filinformasjon
Vise en fil
Redigere en fil

Hva er One.com File Manager?

One.com File Manager er en løsning for administrasjon av filene på webhotellet ditt. Laste opp, laste ned, endre navn og flytte filene – File Manager gjør jobben for deg.


Åpne File Manager

Du kan åpne File Manager fra nettleseren.

 1. Gå til nettsiden vår www.one.com
 2. Klikk Kontrollpanel
 3. Skriv inn domenenavn og passord
 4. Klikk Logg på
 5. Klikk File Manager
login_to_web_file_manage

File Manager støtter skrivebordsversjoner av Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 9 og nyere.


Filoversikt: Filene vises alfabetisk, og for å skille mellom filer har hver filtype sitt eget ikon.

Overview in File Mananger

Åpne og gå tilbake: Åpne mappene ved å dobbeltklikke på filikonet eller navnet. Gå tilbake mellom mapper ved å klikke navigasjonsstien (mappeikoner / breadcrumbs) over listen med filer.

Use the breadcrumbs to navigate between folders..

Oppdatere visning: Sørg for at du har oppdatert visningen av filer og mapper i File Manager ved å klikke Oppdater-knappen i menyen.

Use the refresh icon to get an updated view.

Opprette en ny mappe

 1. Klikk Ny mappe
 2. Skriv inn et navn på den nye mappen
 3. Trykk Enter-tasten på tastaturet.
Create a new folder in File Manager.

Laste opp filer

 1. Åpne File Manager i nettleseren.
 2. Åpne den mappen du vil laste opp filer til i File Manager.
 3. Klikk Last opp filer i menyen øverst.
 4. Velg de filene du vil laste opp og klikk Åpne
Upload files in File Manager.

Filene blir nå lastet opp til webhotellet ditt.

Tips: I nyere nettlesere er det også mulig å dra og slippe filer. Du kan dra filene direkte til File Manager for å laste dem opp.


Håndtere flere kopier av samme fil

Hvis det allerede finnes en fil eller mappe med samme navn vil File Manager spørre deg om du vil overskrive de eksisterende filene.


Laste ned filer

 1. Velg de filene du vil laste ned i File Manager
 2. Klikk Last ned i ruten til høyre.
 3. Avhengig av innstillingene i nettleseren vil du bli spurt om du vil åpne eller lagre filen.
  Klikk Lagre.
 4. Velg hvor du vil lagre filen og klikk Lagre igjen.
Download a file in File Manager.

Filen lastes nå ned.


Endre navn på en fil

 1. Velg den filen du vil endre navn på.
 2. Klikk Endre navn i ruten til høyre.
 3. Skriv inn det nye navnet.
 4. Trykk Enter-tasten på tastaturet.
Rename a file in File Manager.

Navnet kan ikke være . eller .., kan ikke inneholde / eller \\ og kan ikke være på mer enn 255 tegn.


Kopiere en fil

 1. Velg den filen du vil kopiere.
 2. Klikk Kopier i ruten til høyre.
 3. Antall valgte elementer vises nederst på skjermen.
 4. Gå til det stedet i File Manager som du ønsker å kopiere filen til.
 5. Klikk Kopier elementet til denne mappen.
Copy item in File Manager

Filen blir nå kopiert til den nye plasseringen.

Tips: Forflytt deg mellom mapper ved å klikke på navigasjonsstien (mappeikonene / breadcrumbs).


Flytte en fil

Den enkleste måten å flytte en fil fra en mappe til en annen, er å dra filen til den nye mappen. Dra og slipp er bare tilgjengelig i nyere nettlesere.

Flytte en fil til et bestemt sted:

 1. Velg filen som skal flyttes
 2. Klikk Flytt i ruten til høyre.
 3. Antall valgte elementer vises nederst på skjermen.
 4. Gå til den mappen i File Manager som du vil flytte filen til.
 5. Klikk på knappen Flytt elementet til denne mappen.
Move item in File Manager.

Filen blir nå flyttet til den nye plasseringen.

Tips: Forflytt deg mellom mapper ved å klikke på navigasjonsstien (mappe-ikonene).


Slette en fil

 1. Velg den filen du vil slette
 2. Slikk Slett i ruten til høyre.
 3. Klikk OK for å bekrefte at du vil slette filen.
Delete item in File Manager.

Velge flere filer

Handlinger som gjelder for én fil kan ofte overføres til en hel gruppe filer.

Alternativer for å velge flere filer:

Meny: Velg et av alternativene Velg alle / Velg ingen.
Hurtigtast: Bruk hurtigtasten cmd + A (Mac) eller Ctrl + A (PC) på tastaturet når du har valgt én fil, for å velge alle filene.
Avmerkingsboks: Eller bare kryss av eller fjern krysset i boksen ved siden av filikonet for å legge til eller fjern filer fra valget.
Select all files in File Manager.

Vise filinformasjon

Informasjon om en fil (størrelse, endret dato) vises ved siden av filnavnet.

Du kan se filinformasjonen på følgende måte:

 1. Velg filen du vil se nærmere på
 2. Se i ruten til høyre. I denne ruten finner du størrelse og informasjon om når filen sist ble endret.
Viewing file information in File Manager.

Hvis du har valgt flere filer vil bare informasjon om antall filer vises.


Vise en fil

Du kan vise alle filer fra File Manager direkte i nettleseren.

 1. Velg den filen du vil vise
 2. Klikk Vis i ruten til høyre
 3. Filen åpnes i en ny fane.
Viewing file File Manager.

Hvis nettleseren din ikke kan vise filen, vil den bli lastet ned i stedet.


Redigere en fil

Du kan redigere alle .html-filer i det innebygde redigereren i File Manager.

Alle filer som redigereren oppfatter som tekst kan redigeres, bl.a. .htaccesss, .js, .php, .txt og .css.

Redigereren uthever syntaksen og linjenumrene for å gjøre det enklere å redigere teksten. Tegnsettet som brukes vises i ruten til høyre.

 1. Åpne File Manager.
 2. Velg den filen du vil redigere.
 3. Klikk Rediger i ruten til høyre.
Click Edit to edit files in File Manager.
 1. Innholdet i filen vises og du kan se og redigere den.
 2. Klikk Lagre for å lagre endringene.
 3. Når du er ferdig med å redigere klikker du Lukk redigering i ruten til høyre eller klikker på knappen Gå tilbake i menyen.
Built in editor in File Manager.

Merk: Hvis du prøver å redigere koden fra din One.com blogg, Galleri eller Nettsidebygger-side, får du opp en advarsel. Vi anbefaler at du ikke redigerer eller gir nytt navn til noen av disse filene.