Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Opprette en blogg

En web logg (blogg) er ditt online rom hvor du kan skrive om alt du skulle ha på hjertet. Du kan bruke det som en dagbok, et sted for kreativ utfoldelse, en plass du kan uttrykke deg, eller som et sted hvor din familie og venner kan følge med i livet ditt. Du kan ha så mange blogger som du vil på ditt domene.

For å få tilgang til bloggadministrasjon klikker du på dette ikonet i kontrollpanelet:

Klikk på blogg ikonet i kontrollpanelet for å opprette en ny blogg.

Du vil bli vist en liste over bloggene du allerede har opprettet. Dersom dette er den første bloggen din vil listen være tom. For å opprette en ny blogg klikker du på Create blog (Opprette blogg)

Opprett en ny blogg.
Trinn 1: Bloggnavn og url
Trinn 2: Tidsinstillinger og anonyme brukeres tilganger
Trinn 3: Tekst til ’Om meg’ og ’Om bloggen’
Steg 4: Opprette den første brukeren
Trinn 5: Opprette den første kategorien
Trinn 6: Velge en mal

Trinn 1: Bloggnavn og url

Velg et navn for bloggen din (i dette eksempelet My Blog):

Skriv inn navn på den nye bloggen.

Velg deretter adresse for bloggen din. Dette kan enten være roten av websiden (www.example.com) eller et underdomene (i dette tilfellet blog.example.com)

Velg adressen for din blogg.

Trinn 2: Tidsinstillinger og anonyme brukeres tilganger

Nå kan du velge tidsinstillingene for bloggen.

Juster tidsinnstillingene for din blogg.
  • Date Display Format (Visningsformat for dato) - Formatet som dato vil bli vist på ved alle innlegg og kommentarer
  • Time Display Format (Visningsformat for tid) - Du kan velge å enten vise tiden i 12-timersformat, i 24-timersformat og med eller uten sekunder
  • Time Zone (Tidssone) - Den ønskede tidssonen for bloggen din.

Under kan du redigere tilgangen for anonyme brukere.

Velg rettighetene for en anonym bruker på din blogg.

Dersom View the blog (Vise bloggen) er satt til Yes (Ja) vil alle ha mulighet til å lese innlegg du lager i bloggen. dersom den er satt til No (Nei) vil kun personer med en gyldig ID ha mulighet til å lese bloggbeskjedene dine.

Dersom Post comments (Skrive kommentarer) er satt til Yes (Ja) vil anonyme ha mulighet til å skrive på bloggen din, mens de ikke har denne muligheten dersom den er satt til No (Nei).

NB: Dersom du har blokkert anonyme brukere i bloggens innstillinger, vil ikke innstillingen Skrive kommentarer ha noen effekt.


Trinn 3: Tekst til ’Om meg’ og ’Om bloggen’

På dette trinnet kan du skrive informasjon om deg selv og om bloggen din som vil bli vist i Om meg og Om bloggen.

Skriv inn informasjon om deg selv og din blogg.

Dersom du deaktiverer disse valgene vil tekstboksene ikke vises i bloggen, og du vil ikke ha mulighet til å legge inn tekst i disse tekstboksene i dette trinnet. Du bør ikke deaktivere disse valgene ved din første blogg,


Steg 4: Opprette den første brukeren

Nå skal du opprette den første brukeren til bloggen din. Du kan enten legge til en ny eller en eksisterende bruker. (for den første bloggen kan du ikke velge å legge til en eksisterende bruker).

Opprett den første brukeren som skal ha tilgang til bloggen.

For å legge til en ny bruker klikker du på New user (Ny bruker) knappen. Skriv inn ønsket E-postadresse (dette vil være innloggingsnavnet), og deretter navnet som vil vises i blogginnlegg. Til slutt skriver du et Password (Passord) og bekrefter det.

Skriv inn brukerinformasjonen for den første brukeren av din blogg.

For å legge til en eksisterende bruker klikker du på knappen Add existing user (Legg til eksisterende bruker).

Legg til en bruker som allerede finnes på en annen blogg på ditt domene.

En liste vil vise seg, og du velger bruker ved å klikke på knappen ved siden av e-postadressen.

Velg en bruker fra listen for å legge denne brukeren til din blogg.

Til slutt velger du hvilke tilganger brukeren skal ha på bloggen. Den første brukeren (du) bør ha alle tilganger, for å ha full kontroll på bloggen. Følgende innstillinger kan du velge:

Velg rettighetene du ønsker at denne brukeren skal ha.

Her er funksjonene for hver av innstillingene:

  • New message (Ny beskjed) - Tillater brukeren å opprette nye beskjeder i bloggen
  • Edit message (Redigere beskjed) - Tillater brukeren å redigere innleggene som er postet i bloggen
  • Delete message (Slette beskjed) - Tillater brukeren å slette innlegg som er postet i bloggen
  • New comment (Ny kommentar) - Tillater brukeren å kommentere beskjeder som er postet i bloggen
  • Delete comment (Slette kommentar) - Tillater brukeren å slette kommentarer
  • Add friends (Legg til venn) - Tillater brukeren å invitere og legge til venner

Trinn 5: Opprette den første kategorien

I dette trinnet skal du velge et navn for den første kategorien. Alle innlegg som skrives i bloggen må opprettes under en valgt kategori. Senere kan du legge til flere kategorier.

Skriv inn et kategorinavn for å opprette den første kategorien.

Trinn 6: Velge en mal

Nå kan du velge en av våre maler for å utforme bloggen din

Velg en mal for designet til din blogg.

Klikk på View(Vis)-knappen for å se en forhåndsvisning av malen. Klikk på Select (Velg) for å velge en av malene.


Bloggen er nå opprettet

Bloggen din er nå opprettet. Alle innstillinger kan endres i etterkant. Dette er forklart i neste kapittel.

Din nye blogg ble opprettet suksessfullt.