Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Administrasjon av bloggen

Logging on the administration of your blog
1: Slette en blogg
2: Gjenopprette en blogg
3: Redigere en blogg
3.1: Endre bloggnavn og url
3.2: Endre tidsinnstillinger og anonyme brukeres tilganger
3.3: Endre språkinnstillinger
3.4: Endre teksten i ’Om meg’ og ’Om bloggen’
3.5: Administrere brukere
3.6: Administrere kategorier
3.7: Endre mal
3.8: Endre toppbanner
3.9: Endre layout

Logging on the administration of your blog

 1. Log on your Control Panel
 2. Click on Blog
Blog in overview in COntrol Panel.

Når du åpner systemet for bloggadminstrasjon etter å ha opprettet en eller flere blogger, vil du se en liste som viser dine blogger.

List of created blogs on your domain.

1: Slette en blogg

Dersom du klikker på Slett vil du bli bedt om å bekrefte slettingen

Confirm taht you want to delete this blog.

Dersom du klikker på Cancel (Avbryt) vil du returnere til listen over blogger. Dersom du klikker på Next (Neste) vil bloggen bli slettet.

NB: Mappen på din FTP-server vil ikke bli slettet selv om du sletter en blogg. Dette er for å ta vare på bilder eller filer som er lastet opp til bloggen.


2: Gjenopprette en blogg

Klikk på Restore (Gjenopprett) dersom du ved et uhell slettet deler av- eller alle bloggfilene på FTP-lagringsplassen.


3: Redigere en blogg

Klikk på Redigere for å komme inn i redigeringsmenyen

Click to enter all the settings for your blog.

3.1: Endre bloggnavn og url

For å endre bloggens navn og url klikker du på Blogg details (Bloggdetaljer). Dette vil åpne det første trinnet av bloggopprettelsen igjen. Når du har valgt nytt navn eller url klikker du på Lagre for å returnere til redigeringsmenyen.


3.2: Endre tidsinnstillinger og anonyme brukeres tilganger

For å endre tidsinnstillinger og/eller anonyme brukeres tilganger klikker du på Diverse innstillinger. Dette vil åpne en side lik trinn nummer to i bloggopprettelsen. Nå du har endret innstillingene klikker du på Lagre for å returnere til redigeringsmenyen.


3.3: Endre språkinnstillinger

Bloggmenyene vil som standard bli vist med det språket den besøkendes nettleser har som standardspråk. Dette betyr eksempelvis at de fleste engelske besøkende vil se engelske menyer mens franske besøkende ser franske menyer. Dersom du vil at alle besøkende skal se det samme språket kan du spesifisere dette språket.

Click Language settings

Klikk på Language settings (Språkinnstillinger) for å endre språkinnstillinger, og velg deretter språket du ønsker. Klikk på Save (Lagre) for å lagre denne innstillingen.

Select the language you want to use on your blog.

3.4: Endre teksten i ’Om meg’ og ’Om bloggen’

For å endre tekstene som vises i Om meg og Om bloggen i bloggen klikker du på Om meg & Om bloggen. Når du er ferdig klikker du på Lagre for å returnere til redigeringsmenyen.


3.5: Administrere brukere

Klikk på Brukere/Tilganger for å administrere brukerne til bloggen din. Dette vil åpne en side som er

Click on User & Permissions.

For hver bruker kan du enten:

 • Rediger - Endre brukernavn, e-post og/eller brukertilgang
 • Slette - Slette bruker
 • Gjenopprett - Gjenopprette passord og sende det til brukerens e-post

Klikk på Legg til bruker for å opprette en ny bruker. Deretter kan du velge enten å legge til en ny bruker ved å klikke på knappen Ny bruker eller legge til en eksisterende bruker ved å klikke på knappen Legg til eksisterende bruker.

Click Add user

Dersom du valgte å klikke på New user (Ny bruker) skriver du inn E-mail (e-postadressen), ønsket Name (navn) og to ganger ønsket Password (passord) for brukeren.

Add info about the user and click Save.

Dersom du valgte Add existing user (Legg til eksisterende bruker) velger du helt enkelt de brukere du ønsker fra listen av brukere av andre blogger, som vil vises etter at du har klikket på dette valget.

Add existing user to the blog.

Til slutt velger du de tilganger for brukeren og klikker på Save (Lagre)


3.6: Administrere kategorier

Du klikker på Kategorier for å administrere kategorier i bloggen. Dette vil åpne en side som korresponderer til det femte trinnet i bloggopprettelsen. Du kan her opprette nye kategorier.

Click on Categories.

Under kan du administrere dine eksisterende kategorier

Add a name for your new category.

For hver kategori kan du enten:

 • Move up/Move down (Flytte opp/Flytte ned)- Flytter kategorien opp eller ned i listen
 • Edit (Redigere) - Endre navnet på kategorien
 • Delete (Slette) - Slette kategorien

3.7: Endre mal

Klikk på Maler for å endre mal for bloggen din. Dette åpner siden som korresponderer med trinn nummer seks i bloggopprettelsen. Her kan du velge en mal fra malbiblioteket for å endre det gjeldende designet for bloggen (gjeldende mal wil være uthevet i rødt). Finn malen du ønsker å bruke, og klikk på Velg.


3.8: Endre toppbanner

Klikk på Endre toppbanner/bilde for valgt mal for å endre toppbanner for bloggen din.

Du kan laste opp ditt eget bilde ved å klikke på Upload new banner (Last opp nytt banner).

Click Upload new banner

Etter at du har lastet opp kan du klikke på Stretch Image (Strekk bilde) for å tilpasse bildet til riktig bannerstørrelse.

Du kan også velge et av bildene i biblioteket ved å klikke på Browse (Bla gjennom).

Click Browse to select another banner.

Her kan du klikke på View (Vis) for å se en forhåndsvisning av en blogg med dette banneret, eller klikke på Select (Velg) for å velge dette som toppbanner.

Select the banner you would like to use.

3.9: Endre layout

Klikk på Change the blog layout (Endre blogg layout) for å endre layout for bloggen. Her kan du endre farger, skriftstil og skriftstørrelse til den valgte malen for å gjøre bloggen din unik.

Click Change the blog layout.

Klikk på feltet under Color (Farger) for å endre farge på et element.

Du kan bruke sirkelen for å velge en ny farge og palletten for å tilpasse ønsket nyanse.

Click to select a color.

Du velger ønsket innstilling fra nedtrekksmenyen for å endre Font (skriftstil) og Size (størrelse). For noen tekster kan du også velge en Line height linjehøyde.

Klikk på Reset to default (Tilbakestill til standard) for å tilbakestille layout for et enkelt element. Dersom du vil tilbakestille alle innstillingene for bloggens layout klikker du på Reset all Tilbakestill alt nederst på siden.

I noen bloggmaler kan du velge ditt eget bakgrunnsbilde. Du kan klikke på Upload image (Last opp bilde) for å endre bakgrunnsbilde og velger deretter et bilde som skal lastes opp. Du kan velge mellom fem forskjellige innstillinger for bakgrunnsbildet.

 • repeat-x (gjenta-x) - Bildet vil bli gjentatt horisontalt.
 • repeat-y(gjenta-y) - Bildet bil bli gjentatt vertikalt.
 • repeat-x repeat-y (gjenta-x gjenta-y) - Bildet vil bli gjentatt både horisontalt og vertikalt.
 • no-repeat (ikke-gjentagelse) - Bildet vil ikke bli gjentatt
 • none (Ingen) - Bildet vil ikke bli brukt, du velger dette for å fjerne et opplastet bilde.

Når du er ferdig med alle endringer ruller du ned på siden og klikker på Update (Oppdater).

Click update to save changes.