Administrasjon av bloggen

Når du åpner systemet for bloggadminstrasjon etter å ha opprettet en eller flere blogger, vil du se en liste som viser dine blogger.

Blogger installert på ditt domene.
1: Slette en blogg
2: Gjenopprette en blogg
3: Redigere en blogg
3.1: Endre bloggnavn og url
3.2: Endre tidsinnstillinger og anonyme brukeres tilganger
3.3: Endre språkinnstillinger
3.4: Endre teksten i ’Om meg’ og ’Om bloggen’
3.5: Administrere brukere
3.6: Administrere kategorier
3.7: Endre mal
3.8: Endre toppbanner
3.9: Endre layout

1: Slette en blogg

Dersom du klikker på Slett vil du bli bedt om å bekrefte slettingen

Bekreft at du ønsker å slette denne bloggen.

Dersom du klikker på Cancel (Avbryt) vil du returnere til listen over blogger. Dersom du klikker på Next (Neste) vil bloggen bli slettet.

NB: Mappen på din FTP-server vil ikke bli slettet selv om du sletter en blogg. Dette er for å ta vare på bilder eller filer som er lastet opp til bloggen.


2: Gjenopprette en blogg

Klikk på Restore (Gjenopprett) dersom du ved et uhell slettet deler av- eller alle bloggfilene på FTP-lagringsplassen.


3: Redigere en blogg

Klikk på Redigere for å komme inn i redigeringsmenyen

Klikk Edit for å åpne redigeringsmenyen.

3.1: Endre bloggnavn og url

For å endre bloggens navn og url klikker du på Blogg details (Bloggdetaljer). Dette vil åpne det første trinnet av bloggopprettelsen igjen. Når du har valgt nytt navn eller url klikker du på Lagre for å returnere til redigeringsmenyen.


3.2: Endre tidsinnstillinger og anonyme brukeres tilganger

For å endre tidsinnstillinger og/eller anonyme brukeres tilganger klikker du på Diverse innstillinger. Dette vil åpne en side lik trinn nummer to i bloggopprettelsen. Nå du har endret innstillingene klikker du på Lagre for å returnere til redigeringsmenyen.


3.3: Endre språkinnstillinger

Bloggmenyene vil som standard bli vist med det språket den besøkendes nettleser har som standardspråk. Dette betyr eksempelvis at de fleste engelske besøkende vil se engelske menyer mens franske besøkende ser franske menyer. Dersom du vil at alle besøkende skal se det samme språket kan du spesifisere dette språket.

Velg språk for besøkere på bloggen.

Klikk på Language settings (Språkinnstillinger) for å endre språkinnstillinger, og velg deretter språket du ønsker. Klikk på Save (Lagre) for å lagre denne innstillingen.

Velg det ønskede språk for bloggen.

3.4: Endre teksten i ’Om meg’ og ’Om bloggen’

For å endre tekstene som vises i Om meg og Om bloggen i bloggen klikker du på Om meg & Om bloggen. Når du er ferdig klikker du på Lagre for å returnere til redigeringsmenyen.


3.5: Administrere brukere

Klikk på Brukere/Tilganger for å administrere brukerne til bloggen din. Dette vil åpne en side som er

Blogg administrasjonen lar deg legge til brukere.

For hver bruker kan du enten:

 • Rediger - Endre brukernavn, e-post og/eller brukertilgang
 • Slette - Slette bruker
 • Gjenopprett - Gjenopprette passord og sende det til brukerens e-post

Klikk på Legg til bruker for å opprette en ny bruker. Deretter kan du velge enten å legge til en ny bruker ved å klikke på knappen Ny bruker eller legge til en eksisterende bruker ved å klikke på knappen Legg til eksisterende bruker.

Legg til en ny bruker på bloggen.

Dersom du valgte å klikke på New user (Ny bruker) skriver du inn E-mail (e-postadressen), ønsket Name (navn) og to ganger ønsket Password (passord) for brukeren.

Skriv inn informasjon for brukeren av bloggen.

Dersom du valgte Add existing user (Legg til eksisterende bruker) velger du helt enkelt de brukere du ønsker fra listen av brukere av andre blogger, som vil vises etter at du har klikket på dette valget.

Velg en ny eller eksisterende blogg bruker.

Til slutt velger du de tilganger for brukeren og klikker på Save (Lagre)

Juster bloggens brukerrettigheter.

3.6: Administrere kategorier

Du klikker på Kategorier for å administrere kategorier i bloggen. Dette vil åpne en side som korresponderer til det femte trinnet i bloggopprettelsen. Du kan her opprette nye kategorier.

Skriv et kategori navn.

Under kan du administrere dine eksisterende kategorier

Administrer dine blogg kategorier.

For hver kategori kan du enten:

 • Move up/Move down (Flytte opp/Flytte ned)- Flytter kategorien opp eller ned i listen
 • Edit (Redigere) - Endre navnet på kategorien
 • Delete (Slette) - Slette kategorien

3.7: Endre mal

Klikk på Maler for å endre mal for bloggen din. Dette åpner siden som korresponderer med trinn nummer seks i bloggopprettelsen. Her kan du velge en mal fra malbiblioteket for å endre det gjeldende designet for bloggen (gjeldende mal wil være uthevet i rødt). Finn malen du ønsker å bruke, og klikk på Velg.


3.8: Endre toppbanner

Klikk på Endre toppbanner/bilde for valgt mal for å endre toppbanner for bloggen din.

Du kan laste opp ditt eget bilde ved å klikke på Upload new banner (Last opp nytt banner).

Last opp et nytt blogg bannner fra din datamaskin.

Etter at du har lastet opp kan du klikke på Stretch Image (Strekk bilde) for å tilpasse bildet til riktig bannerstørrelse.

Velg om det opplastede blide skal strekkes for passe standard banner størrelse.

Du kan også velge et av bildene i biblioteket ved å klikke på Browse (Bla gjennom).

Velg et blogg banner fra biblioteket.

Her kan du klikke på View (Vis) for å se en forhåndsvisning av en blogg med dette banneret, eller klikke på Select (Velg) for å velge dette som toppbanner.

Du kan se og velge et banner bilde fra bloggens bibliotek.

3.9: Endre layout

Klikk på Change the blog layout (Endre blogg layout) for å endre layout for bloggen. Her kan du endre farger, skriftstil og skriftstørrelse til den valgte malen for å gjøre bloggen din unik.

inkludert farger og skrifttyper.

Klikk på feltet under Color (Farger) for å endre farge på et element.

Endre farger og skriftstørrelse for din blogg.

Du kan bruke sirkelen for å velge en ny farge og palletten for å tilpasse ønsket nyanse.

Bruk sirkel og palett til å velge en ny farge og nyanse.

Du velger ønsket innstilling fra nedtrekksmenyen for å endre Font (skriftstil) og Size (størrelse). For noen tekster kan du også velge en Line height linjehøyde.

Velg den ønskede skrifttype og skriftstørrelse for din blogg.

Klikk på Reset to default (Tilbakestill til standard) for å tilbakestille layout for et enkelt element. Dersom du vil tilbakestille alle innstillingene for bloggens layout klikker du på Reset all Tilbakestill alt nederst på siden.

Nullstill alle innstillinger for utseende på din blogg.

I noen bloggmaler kan du velge ditt eget bakgrunnsbilde. Du kan klikke på Upload image (Last opp bilde) for å endre bakgrunnsbilde og velger deretter et bilde som skal lastes opp. Du kan velge mellom fem forskjellige innstillinger for bakgrunnsbildet.

Velg repetisjonsinnstillinger for bloggens bakgrunnsbilde.
 • repeat-x (gjenta-x) - Bildet vil bli gjentatt horisontalt.
 • repeat-y(gjenta-y) - Bildet bil bli gjentatt vertikalt.
 • repeat-x repeat-y (gjenta-x gjenta-y) - Bildet vil bli gjentatt både horisontalt og vertikalt.
 • no-repeat (ikke-gjentagelse) - Bildet vil ikke bli gjentatt
 • none (Ingen) - Bildet vil ikke bli brukt, du velger dette for å fjerne et opplastet bilde.

Når du er ferdig med alle endringer ruller du ned på siden og klikker på Update (Oppdater).

Klikk oppdater for å lagre alle innstillinger.