Endre kontaktinformasjon

Endre kontaktinformasjon for webhotell og domene

Logg på Kontrollpanelet

Logg på Kontrollpanelet

Klikk Kontaktinformasjon

Klikk Owner Details (Kontaktinformasjon).

Oppdater de nødvendige feltene og klikk Oppdater

Oppdater de nødvendige feltene og klikk Update (Oppdater). Så lenge ditt domene ikke er et .dk-domene, kan du oppdatere kontaktinformasjonen for både webhotell og domene.

Kontaktinformasjonen for webhotellet er nå oppdatert.