Endre kontaktinformasjon

Endre kontaktinformasjon for webhotell og domene

Log in to your Control Panel

Logg på Kontrollpanelet

Click Owner Details

Klikk Owner Details (Kontaktinformasjon).

Log in to your Control Panel

Oppdater de nødvendige feltene og klikk Update (Oppdater). Så lenge ditt domene ikke er et .dk-domene, kan du oppdatere kontaktinformasjonen for både webhotell og domene.

Kontaktinformasjonen for webhotellet er nå oppdatert.