Webmailkodene virker ikke?

1.

Logg på Kontrollpanelet ditt. Linken til kontrollpanelet finner du øverst oppe i menyen på vår hjemmeside.

2.

I kontrollpanelet oppretter du dine e-postadresser med tilhørende kodeord.
Det er så disse e-postadresser og kodeord du bruker til å logge deg inn i webmailen med.


Hvordan endrer jeg mitt mail passord?
Logge på webmail