Kan jeg få tilgang til Bix via FTP?

Det er ikke mulig å bruke FTP til å få tilgang til Bix, siden Bix er en egen separat tjeneste. Derimot er det fortsatt mulig å nå dine filer via Bix - File Manager som du finner på denne siden: Bix

Du kan også bruke WebDAV for å få adgang til Bix, enten med tredjeparts programmer med støtte for WebDAV eller gjennom den innebygde støtten for WebDAV i ditt operativsystem. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker WebDAV på denne siden:

Hvordan bruker jeg WebDAV til å få adgang til Bix?