Kan jeg definere en fast størrelse på mine mailkonti?

Det er ingen grenser bortsett fra den samlede størrelse av webhotellet.

Det vil si, at hvis du har et 15 GB webhotell og 2 mailkonti, så kan den samlede mengde av mails ikke overstige mer end 15 GB, hvis ikke webhotellet benyttes til annet end mail.