Kan jeg definere en fast størrelse på mine mailkonti?

Det er ingen grenser bortsett fra den samlede størrelse av webhotellet.

Det vil si, at hvis du har et ${webspaceSizeSmall} GB webhotell og 2 mailkonti, så kan den samlede mengde av mails ikke overstige mer end ${webspaceSizeSmall} GB, hvis ikke webhotellet benyttes til annet end mail.