Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Kan jeg bruke deres SMTP-server?

Du kan bruke vår SMTP-server til å sende e-post med en klient som Outlook eller Mail.

 • Navn på utgående server: send.one.com
 • Port og kryptering:
  - 587 med STARTTLS (anbefalt)
  - 465 med TLS
  - 25 med STARTTLS eller ingen
 • Autentisering: din e-postadresse og passord
Tips: Se vår trinnvise veiledning for de vanligste e-postklientene.

Sende e-post fra nettstedet

Hvis du ønsker å sende e-post fra nettstedet ditt, anbefaler vi at du bruker PHP mail()-funksjonen, men du kan også bruke følgende innstillinger:

 • Navn på utgående server: mailout.one.com
 • Port og kryptering:
  - 587 med STARTTLS (anbefalt)
  - 465 med TLS
  - 25 med STARTTLS eller ingen
 • Autentisering: din e-postadresse og passord

Relaterte artikler:

Oppsett i Microsoft Outlook 2016
Oppsett i Mail OS X - Yosemite