Hvordan skjuler jeg en side?

  1. Velg den side du ønsker å skjule, under Sider i menyen til venstre.
  2. Klikk på den lille trekanten til høyre for sidens navn.
  3. Velg Side info....
  4. Klikk på fanen Skjul side.
  5. Velg alternativet Ikke vis i meny og Ikke publiser denne side.
  6. Klikk på Lagre & Lukk og så på Publiser for å gjøre endringene dine synlige.
    Pagina iniziale Ikonet forteller at siden er skjult.