Hvordan setter jeg inn min kode til Google Analytics?

  1. Åpne Web Editor via ditt Kontrollpanel.
  2. Velg Rediger mal modusen.
  3. Velg Kode-komponenten, plassert under Komponenter i menyen til venstre, og dra den til siden.
  4. I egenskapene for kode-komponenten, under Plassering,
    velg Just before closing "head"-tag.
  5. I Kode-feltet, lim inn din Google Analytics kode.
  6. Klikk på Lagre og så på Publiser for å publisere endringene.

Vær oppmerksom på at det kan gå opp til 24 timer før du kan se endringene i Google Analytics.


Use the code component to add Google analytics tracking info to your site

Relaterte artikler:

Hvorfor viser andre statistikkvertøy andre tall?
Hvordan bruker jeg Google Fonts i Nettsidebyggeren?