Hva er PHP-strengen til min MariaDB-database?

Du får tilgang til din MariaDB-database gjennom et PHP-skript. På denne måten kan du lese og skrive data til databasen direkte fra nettstedet.

Du kan bruke følgende streng:

$con=mysqli_connect("example.com.mysql", "username", "password", "database");

Erstatt eksempelteksten med brukernavn og passord til din egen database. Du finner dem i ditt One.com Kontrollpanel under PHP & MariaDB.