Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Hvordan setter jeg opp FormMail?

Obs!
Følgende kode er kun et eksempel på hvordan formmail kan brukes.
Gjør endringer slik at feltene og koden passer til din nettside.
 1. Erstatt example.com med ditt eget domene.
 2. Erstatt e-post@example.com med din egen e-postadresse.
 3. Opprett en side som besøkende på din side sendes videre til etter at e-posten er sendt,
  og endre denne plasseringen til den nye siden:

  http://www.example.com/takk.html

 4. Og til sist oppretter du en side, som besøkende på din siden sendes videre til hvis det oppstår en feil,
  og endre denne plasseringen til den nye siden:

  http://www.example.com/feil.html

 5. Sett inn koden på nettsiden din.
<form method="post" action="http://www.example.com/cgi-bin/FormMail.pl" accept-charset="ISO-8859-1" onsubmit="var originalCharset = document.charset; document.charset = 'ISO-8859-1'; window.onbeforeunload = function () {document.charset=originalCharset;};"> Navn <br /> <input name="realname" /> <br /> E-post <br /> <input name="email" /> <br /> Beskjed <br /> <textarea cols="40" rows="10" name="Message"></textarea> <br /> <input type="submit" value="Send" /> <input type="hidden" name="recipient" value="e-post@example.com" /> <input type="hidden" name="subject" value="Subject" /> <input type="hidden" name="redirect" value="http://www.example.com/takk.html" /> <input type="hidden" name="missing_fields_redirect" value="http://www.example.com/feil.html" /> <input type="hidden" name="required" value="realname,email,Message" /> </form>