Hvordan konfigurerer jeg virusfilteret?

For å aktivere filteret for din konto:

  1. Logg på Kontrollpanelet via www.one.com.
  2. Klikk Virus & spam
  3. Finn kontoen som du ønsker å aktivere filteret for.
  4. Skyv veksleknappen mot høyre. Filteret er aktivert og fargen endres til grønn.

Filteret kan enten være slått på eller av. Virus er en økende trussel, så vi anbefaler alle våre kunder å alltid ha virusfilteret aktivert.

Merk: Administrasjon av filtre krever en e-postkonto.
Konfigurer ditt virus- og spamfilter
Hvordan oppretter jeg en e-postkonto?