Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Hvordan konfigurerer jeg virusfilteret?

For å aktivere filteret for din konto:

  1. Logg på Kontrollpanelet via www.one.com.
  2. Klikk Virus & spam
  3. Finn kontoen som du ønsker å aktivere filteret for.
  4. Skyv veksleknappen mot høyre. Filteret er aktivert og fargen endres til grønn.

Filteret kan enten være slått på eller av. Virus er en økende trussel, så vi anbefaler alle våre kunder å alltid ha virusfilteret aktivert.

Merk: Administrasjon av filtre krever en e-postkonto.
Konfigurer ditt virus- og spamfilter
Hvordan oppretter jeg en e-postkonto?