Hvordan flytter jeg en komponent fra mal til side?

  1. Klikk på Rediger mal øverst, og velg komponenten du ønsker å flytte.
  2. Plasser musepekeren på komponentens tittellinje.
    Pekeren vil endres til "bevegelses"-pekeren; som indikerer at komponenten kan flyttes.
  3. Hold nede venstre museknapp og dra komponenten til fanen for Rediger side.
    Ikke slipp knappen ennå, i stedet vent til du ser at du skiftet til Rediger side modusen,
    og så plasser komponenten der du ønsker å ha det på siden.
  4. Klikk på Lagre og så på Publiser for å gjøre endringene synlige.