Hvor store videoer kan jeg laste opp til galleriet?

Du kan importere videoer med en filstørrelse på opp til 1 GB til Galleriet.

Hvilke format kan jeg importere i Galleriet?
Hvordan laster jeg opp video til Galleriet?