Hvor mange MB kan min database fylle?

Den eneste begrensning i størrelsen av databasen er den samlede mengde diskplass (database + mail + www). Denne må ikke overstige den mengde diskplass som hører til webhotellet.