Hvor kan jeg se diskbruken for webhotellet mitt?

Sjekk diskbruken via kontrollpanelet.

  1. Logg på kontrollpanelet
  2. Klikk Diskbruk

Oversikten viser samlet diskplass og fordeling på domenene som er koblet til deg.

Trenger du mer plass?
Klikk Rediger hvis du ønsker å øke eller redusere størrelsen på webhotellet.