Hvilke filtyper blir ekskludert fra Bix synk?

Noen filtyper blir automatisk ekskludert når Bix utfører en synkronisering.

Dersom du ønsker å ekskludere flere filtyper, kan du legge disse til i Settings-menyen i Bix for Windows programmet.

Du finner disse innstillingene ved å gjøre følgende:

1. Høyreklikk på Bix ikonet plassert i Windows systemstausfeltet
2. Klikk på Settings
3. Klikk på Filter extensions.

Ekskluderte filtyper fra Bix synkronisering:

Filnavn:
desktop.ini, thumbs.db, .ds_store

Filnavn som starter med ~ eller .~lock.
Filnavn som slutter med _ eller ~

Fiiltyper:
.onecomtmp
.#$-
.#$1
.#$3
.#$5
.#$8
.#$@
.#$b
.#$r
.#$t
.#&6
.#&7
.#&a
.#fb
.#im
.#iu
.&0p
.---
.@@1
.@@2
.a$v
.cache
.db$
.lock
.lockfile
.lnk
.onecache
.onetmp
.pm$
.s$$
.sqlite3-journal
.sss~
.TemporaryItems
.thumbdata3--1763508120
.thumbdata3--1967290299
.thumbdata3--number
.v$$
.wa~
.xps~
.xp~
.zn~
.zoner-index-cache
.zoner-rawdata-cache
.^
.___
.~
.~$
.~$~
.~*
.~cr
.~nt
.~~
.~~~
.§§§
.ldb$
.rcv$
.temp$
.blk$
.chk$
.cnv$
.dov$
.ctt$
.sou$
.spc$
.t44$
.w44$
.ird$
.jnk$
.moz$
.mtx$
.pnf$
.u96$
.zsr$
._mp$
._za$
.als$
.bu$
.rfo$
.w02$
.ref$
.rld$
.rmg$
.~lock*
.tmp
.temp
.sys
.$$$
.&&&
.$db
.$ed
.$vm
.$--
.###
.db$
.s$$
.0$$
.pm$
.#$#
.)2(
.(d)
.ldb
.rcv
.blk
.chk
.cnv
.dov
.ctt
.sou
.spc
.laccdb
.t44
.w44
.ird
.jnk
.moz
.mtx
.pnf
.pst
.u96
.zsr
._mp
._za
.als
.bu
.rfo
.w02
.ref
.rld
.rmd