Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Hvem skal jeg betale den årlige domeneavgift til?

Alle årsavgifter på domener, (unntagelsesvis .dk domener), oppkreves av One.com via den årlige faktura som utsendes ca. 60 dager før utløp av abonnementsperioden.

Årsavgiften til .dk domener oppkreves første år av One.com og etterfølgende av DK Hostmaster A/S. DK-hostmaster har følgende adresse:

DK Hostmaster A/S
Kalvebod Brygge 45
1560 København V
Denmark
www.dk-hostmaster.dk

VIKTIG:
Da opplysninger vdr. utløp av domenet er offentlig tilgjengelig på mange domener, sammen med registrantens kontaktopplysninger, er det dessverre noen bedrifter som prøver å oppkreve avgiften uten kundens aksept. Dette gjelder bedrifter som "Domain Registry of America" som uoppfordret sender fakturaer ut. Hvis du som kunde er i tvil omkring hvem du skal betale til, så er det viktig at du tar kontakt med support@no.one.com som vil kunne hjelpe med å avklare dette.