Hva er kryptering?

Kryptering blir brukt til å beskytte data mot uautorisert tilgang ved å gjøre den uleselig for alle utenom dem som har en spesiell nøkkel.

Hva er kryptering på serversiden?

Kryptering på serversiden blir utført på selve serveren, før data blir plassert på Bix ved hjelp av en AES-CBC 128-bit krypteringsnøkkel. Serverside kryptering gir deg stor fleksibilitet, fordi i tillegg til at du har tilgang til dine private data fra din(e) datamaskin(er), Android telefon eller iPhone/iPad, har du også tilgang til dine data via browseren.

Hva er kryptering på klientsiden?

Kryptering på klientsiden betyr at i tillegg til kryptering på serversiden, vil en ekstra kryptering bli utført på din datamaskin, iPhone, iPad eller Android telefon. Derimot vil kryptering på klientsiden ikke kryptere filers metadata på klienten. Metadata er informasjonen om den aktuelle fil, som filnavn og størrelse.

I utgangspunktet anbefaler vi ikke kryptering på klientsiden. Årsaken til det er at viss du glemmer din krypteringsnøkkel, kan nøkkelen ikke rekonstrueres. Det vil si at de data du har plassert på Bix vil være ubrukelige. Kryptering på klientsiden bruker AES-256-kryptering.