Hva er IMAP og POP3?

IMAP og POP3 er internett standardprotokoller for e-post, som muliggjør at e-postprogrammet ditt får tilgang til e-postkontoen din.

IMAP tillater at flere ulike klienter å gå inn på samme mailboks, samtidig blir e-postene liggende tilgjengelig på serveren slik at du kan finne de igjen dersom du går inn direkte via webmail.

POP3 nedlaster meldingene, samtidig som de fjernes fra serveren. E-postene er dermed ikke lenger tilgjengelige via webmail eller et mailprogram.

Vi anbefaler at du benytter IMAP når du gjør klar e-postprogrammet ditt.