.com
$ 4.99 $ 26.99 /1. år
.one
$ 1.99 $ 16.99 /1. år

Logg på

Kontrollpanel Webmail Nettsidebygger Nettbutikk File Manager WordPress

Vilkår og betingelser – Kampanjetilbud

På denne siden kan du finne og lese vilkår og betingelser som gjelder for kampanjetilbud. Vi ber deg lese igjennom disse vilkårene og betingelsene sammen med våre andre vilkår og betingelser og retningslinjer for personvern, som du finner her, ettersom de inneholder informasjon om og begrensinger for adgangen til våre kampanjetilbud og informasjon om hva som vil skje når kampanjetilbudet tar slutt.

1. Introduksjon

One.com kampanjetilbud (hvert av dem et "Kampanjetilbud") er gjort tilgjengelig av One.com Group AB (One.com) i henhold til vanlige betingelser ("One.com betingelser") og disse vilkårene og betingelsene ("Betingelser for kampanjetilbud ").

Hvert kampanjetilbud er gjort tilgjengelig i forbindelse med en form for abonnement (slik det er definert i One.com betingelser) i henhold til tilbudet slik det er avertert ("Tjenesten").

For ethvert kampanjetilbud vil det i tilfelle uoverensstemmelse mellom disse betingelsene for kampanjetilbud og One.com betingelser være disse betingelsene for kampanjetilbud som har forrang.

2. Kampanjetilbudet

Hvert kampanjetilbud gir tilgang til tjenesten som er tilbudt:

a) til prisen som er avertert (om noen); og

b) for en innledende introduksjonsperiode slik den videre er beskrevet i seksjon 5 i disse betingelsene, med start fra det øyeblikket du bekrefter at du godtar kampanjetilbudet som er avertert ved å sende inn gyldig betalingsinformasjon som er akseptert av One.com ("Promoteringsperioden").

Ved å legge inn betalingsinformasjonen din bekrefter du (i) at du aksepterer kampanjetilbudet som er avertert; (ii) aksepterer og sier deg enig i disse betingelsene for kampanjetilbudet og (iii) bekrefter og sier deg enig i One.coms betingelser. All informasjon som blir innhentet av One.com gjennom et kampanjetilbud vil bli behandlet og brukt i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Såfremt ikke noe annet er avertert, tillater ikke eller gir ikke kampanjetilbud adgang til noen tredjepartsprodukter (inkludert programvare) eller -tjenester.

3. Kvalifisering

For å være kvalifisert til et kampanjetilbud må brukere oppfylle følgende betingelser (hver "kvalifisert bruker"):

a) Såfremt du ikke abonnerer på et kampanjetilbud som blir avertert som tilgjengelig for tidligere abonnenter på en tjeneste, må du være ny abonnent på alle former for tjenester og ikke ha abonnert på eller godtatt en prøveperiode på en tjeneste på noe som helst tidspunkt tidligere.

b) Hvis du abonnerer på et kampanjetilbud som bare er tilgjengelig for tidligere abonnenter på en tjeneste, må du ha vært abonnent på den relevante tjenesten (som avertert) og abonnementet må være utløpt før datoen for avertissementet.

c) Såfremt noe annet ikke er avertert, må du oppgi en gyldig og någjeldende betalingsmåte som blir godtatt av One.com

d) Tilleggskrav for kvalifisering (om noen) slik de fra tid til annen blir avertert i forbindelse med et kampanjetilbud.

Kvalifiserte brukere kan akseptere et kampanjetilbud én gang – tidligere brukere kan ikke innløse tilbudet på nytt.

4. Tilgjengelighet

Et kampanjetilbud må aksepteres før den aktuelle, averterte utløpsdatoen, om noen. Såfremt det ikke er forbudt ved lov forbeholder One.com seg retten til å modifisere, stanse eller avslutte et kampanjetilbud til enhver tid uansett årsak, og i dette tilfellet vil vi ikke akseptere flere påmeldinger til kampanjetilbudet.

For å hindre misbruk av våre salgsfremmende aktiviteter forbeholder vi oss retten til å begrense tilbudet til 10 produkter til rabattert pris per kunde. For ordrer utover dette antallet vil gjelder ikke-rabatterte listepriser.

5. Varighet og oppsigelse

Når det gjelder et kampanjetilbud vil den tilhørende kampanjetiden fortsette gjennom perioden som avertert, i henhold til seksjon 2 ovenfor.

Såfremt du ikke kansellerer kampanjetilbudet før kampanjeperioden utløper, får du automatisk et løpende abonnent på den typen tjeneste som du valgte å registrere deg for med kampanjetilbudet, og betalingsmåten du oppga vil automatisk bli belastet for den da gjeldende abonnementsprisen. Enhver tidsramme for den tjenesten vil bli redusert med varigheten av kampanjetilbudet.

For eksempel, hvis et kampanjetilbud inkluderer en betingelse på tolv (12) måneders domeneabonnement og et slikt kampanjetilbud gjelder for tre (3) måneder, vil ditt abonnement for både domenet og tjenesten bli fornyet ved slutten av promoteringsperioden for nye ni (9) måneder for den da gjeldende prisen.

Hvis du sier opp et kampanjetilbud i løpet av kampanjeperioden, mister du tilgangen til tjenesten og kontoen din, og all informasjon eller alle data som blir hostet hos One-com vil bli slettet ved utløpet av kampanjeperioden. For å si opp må du logge inn på kontoen din gjennom kontrollpanelet og følge instruksjonene. I tillegg kan det påløpe gebyrer etter kampanjeperiode for å vedlikeholde domener registrert av deg som del av tjenesten.