Logg på

Kontrollpanel Webmail Nettsidebygger Nettbutikk File Manager WordPress

Vi bruker vindkraft

Visste du at din webside drives av kraft fra vindturbiner?

Det gjør den. Alle websider hos one.com er plassert på servere som kun drives av kraft fra vindturbiner.

Hvorfor er vindmøller bedre for miljøet?

Fordi vindmøller produserer 100 % fornybar energi, basert på en naturressurs.

Hvordan er dette mulig?

Våre servere er plassert i datasentre som drives av kraft kjøpt med RECS-sertifikater, som garanterer at kraften brukt kommer fra vindturbiner. RECS står for Renewable Energy Certificate System (Fornybar Energi Sertifikat System), og er et verdensomspennende samarbeid som gjør det mulig å bestille og gjøre krav på kraft.

Dette er vårt bidrag til et grønnere miljø – ta din del og la one.com hoste din webside!