Din egen email hos One.com

Email er en betegnelse for elektronisk post og blir ofte omtalt som "e-post" eller "epost" på norsk. Email gjør det mulig å sende dokumenter og meldinger elektronisk, og er i dag den mest brukte tjenesten på Internett.

Email hos One.com

Som kunde med webhotell hos One.com kan du opprette ubegrensede mailkontoer til ditt domenenavn. Webmailen gjør det mulig å lese og sende email fra enhver PC med Internettforbindelse. Det gjør at når du er ute og reiser eller av andre grunner ikke har tilgang til din egen PC, likevel kan ha tilgang til din email. Du har også mulighet for å sette opp din email direkte på din mobiltelefon, og på den måten bli enda mer tilgjengelig for venner og forretningsforbindelser.

Hva er POP3, IMAP og SMTP?

POP3 og IMAP er internett-protokoller for å motta email, mens SMTP er standardprotokollen for sending av email.

POP3 sørger for å laste ned meldingene fra mailserveren til et mailprogram, som for eksempel kan være Microsoft Outlook. Etter nedlastingen, vil POP3 sørge for at meldingen fjernes fra mailserveren, noe som bl.a. også innebærer at meldingen deretter ikke lenger vil være tilgjengelig gjennom andre mailprogrammer eller webmail.

IMAP er en annen protokoll som gjør at din email kan være tilgjengelig flere steder samtidig. Istedet å slette meldingen idet den lastes ned, sørger IMAP for at meldingen blir liggende på mailserveren slik at den også er tilgjengelig andre steder f.eks. gjennom webmail, mobilen eller andre mailprogrammer. Når du setter opp din email, kan du selv velge om du ønsker å slette meldingene fra mailserveren eller om du ønsker å beholde dem.

Lukk