.no domene hos One.com

En hjemmeside på et .no-domene forteller de besøkende at dette er et nettsted fra et norsk firma, organisasjon eller privatperson. .no-domener har derfor flere restriksjoner. Bl.a. skal du være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, eller være over 18 år, registrert i det norske Folkeregisteret med norsk fødselsnummer, samt være bosatt i Norge.

NORID og .no-domener

Disse restriksjonene innebærer at det må være noen som administrerer alle norske domenenavn, og vedlikeholder dem i en sentral database. I Norge er dette NORID. NORID driver .no-domenet og er dem som setter krav og restriksjoner rundt hvem som skal få registrere .no-domener. Det er imidlertid ikke mulig å søke om norske domener direkte hos NORID, da NORID har satt dette ut til en rekke forskjellige registrarer.

Registraren er mellomleddet mellom deg som søker et .no-domene og NORID, og dermed de som i praksis kan hjelpe deg med registreringen. One.com er registrar for bl.a. .no-domener, og har altså fått tillatelse av NORID til å registrere .no-domener på vegne av våre kunder.

Andre krav til .no-domene

Av andre krav til .no-domener, kan nevnes at domenet må være mellom 2 og 63 tegn langt. I tillegg er det en maksgrense på 100 domenenavn direkte under .no for organisasjoner, og 5 domenenavn direkte under .no for privatpersoner. Det siste er for å unngå utstrakt spekulering i domenenavn, der potensielt populære domenenavn kjøpes opp for deretter å selges til høystbydende.

Representerer du et firma eller organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, eller er en privatperson bosatt i Norge, og ønsker å registrere .no-domener, så søk etter ledige domener, registrer dem og bestil hosting-service med blogg, bildegalleri og fri trafikk hos One.com

Lukk