Kjøp ditt eget domain One.com.

Domain er det engelske ordet for det vi på norsk ofte kaller domene eller domenenavn. Domain er det navnet eller adressen man bruker for en hjemmeside og epostadresser m.v. Eksempelvis er One.com vårt domain. I ordets rette forstand, gjenspeiler ditt domain også ditt område på Internett.

Internasjonalt domene

Norske domains ender på .no, mens svenske ender på .se og danske på .dk. En rekke land har tilsvarende country-code top-level domains (ccTLD), og som i mer eller mindre grad er forbeholdt personer eller foretak registrert i disse landene. Alternativer til country-code top-level domains er de forskjellige generic top-level domains (gTLD) som bl.a. .com for kommersielle nettsteder, .org for organisasjoner, .info for informative nettsteder og .edu for skoler og universiteter.

Enkelte land som for eksempel Storbritannia benytter en country-code top-level domain i kombinasjon med et såkalt second-level domain. Som eksempel kan nevnes .co.uk for kommersielle domains i Storbritannia og .gov.uk for regjeringsrelaterte nettsteder.

Domene hos One.com

Hos One.com kan du søke etter både ledige norske og internasjonale domener. Gjør et enkelt søk fra søkefeltet øverst til høyre på våre hjemmesider, og se hvilke domains som er ledige for ditt varemerke eller foretaksnavn!

Lukk