Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. black-green yellow_blue Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. 247 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Gebruik WebCreator

Paginaopzet

De paginaopzet is de ruggegraat van de website. Hier geef u de kleur van de achtergrond aan, de kantlijnen en de titel van uw website. U kunt ook een afbeelding als achtergrond aangeven.

Klik Files -> Page setup om de Page setup dialoog te openen.

Het maken of openen van een webpagina met WebCreator.

Titel Webpagina

De titel van uw website zal worden getoond in de titelbalk van de browser. Standaard is dit uw domeinnaam.

Kies de titel van de webpagina die wordt weergegeven in de titelbalk van de browser.

Om de titel van de website te veranderen, open de Page setup dialoog (zie boven). Voer daarna de gewenste titel in, in het veld Web page title, en klik OK.

Verander de titel van de website in WebCreator.

Paginakantlijnen

De paginakantlijnen geven de ruimte weer tussen de randen van de browser en waar de inhoud van de webpagina begint. U kunt deze marges voor boven, onder, links en rechts aanpassen.

Om de marges van de website aan te passen, open de Page setup dialoog (zie boven) en voer de gewenste waarden in, in pixels. Klik daarna OK.

Pas de parges van de webpagina aan in WebCreator.

Achtergrondkleur

De achtergrondkleur is de kleur die in de achtergrond van de webpagina verschijnt.

Om de achtergrondkleur te veranderen, open de Page setup dialoog (zie boven).

Klik op het blok naast de hexadecimale kleurencode (in dit voorbeeld #ffffff) om een kleurenpalet te openen.

Verander de kleur van de achtergrond van uw webpagina in WebCreator.

Hier kunt u een kleur kiezen voor de achtergrond. Als u dit heeft gedaan, klik OK.

Kies een achtergrondkleur uit het standaard kleurenpalet.

Een andere manier om de achtergrondkleur te veranderen is door te klikken op het icoon voor achtergrondkleur in de taakbalk. Dit opent het standaardpalet waaruit u een kleur kunt kiezen.

Achtergrondafbeelding

De achtergrondafbeelding kan een eigen afbeelding zijn of een voorgedefinieerde afbeelding van het sjabloon. Indien in het sjabloon al een achtergrondafbeelding is gedefinieerd, zal dit standaard worden getoond. De achtergrondafbeelding wordt herhaald getoond, niet slechts éénmaal geplaatst.

Om een achtergrondafbeelding te gebruiken of te veranderen, open de Page setup dialoog (zie boven) en vink Use background image aan, indien dit niet al het geval is.

Selecteer of verander de achtergrondafbeelding van uw website.

Voer daarna het pad naar de nieuwe afbeelding in, of klik Browse Files om een afbeelding te kiezen op uw webruimte.

Wanneer dit is afgerond, klik OK.

Doorzoek de bestanden om een achtergrondafbeelding van de server te kiezen.

Uw project beheren

Met de sidebar kunt u de webpagina’s die aan het huidige project zijn gerelateerd beheren. In de sidebar kunt u nieuwe pagina’s toevoegen, en aangeven welke van de pagina’s moeten worden gepubliceerd. Elke pagina die wordt gepubliceerd in het project wordt automatisch toegevoegd in een menu op elke pagina van het project.

Beheer uw project met de WebCreator sidebar.

U kunt kiezen of u de sidebar aan de linkerkant getoond wilt hebben, of in het geheel niet, door te klikken op dit icoon:

Organiseer een project.

Met de sidebar kunt u uw project organiseren. In uw project kunt u gepubliceerde en niet-gepubliceerde bestanden hebben. De naam van elke pagina met daarbij een link is in een lijst aangegeven in de sidebar.

Beheer uw gepubliceerde en ongepubliceerde bestanden in WebCreator.

Let op! De sidebar en de Organize knop werken alleen als u aan een project werkt dat is gebaseerd op één van de templates van One.com.

Pagina toevoegen

Om een nieuwe pagina toe te voegen aan het project, klik op de Add... knop in de sidebar. Wanneer een pagina wordt toegevoegd, moeten 3 velden worden ingevuld.

Menu text is de tekst die in het menu verschijnt met een link. Indien deze tekst wordt aangepast, wordt deze automatisch op elke pagina veranderd.

Filename is de naam van het bestand op uw webruimte. U kunt toegang krijgen tot het bestand via Bestandenbeheer.

Web Page Title is de titel die bovenaan de browser verschijnt. Het kan anders zijn van de andere webpagina’s die er zijn. U kunt het bijvoorbeeld Mijn website - Producten noemen, indien de pagina die u aanmaakt producten bevat.

Voeg een nieuwe pagina toe aan een WebCreator project.

Klik op OK en de nieuwe pagina wordt aangemaakt.

Klik op Add external Link... om een menuknop toe te voegen die een pagina opent die geen deel uitmaakt van het project. In het nieuwe venster geeft u uw nieuwe menuknop een menu text en geeft u de locatie op. Selecteer hoe u de pagina wenst te openen en klik op OK.

Beheren

Na het klikken op de Organize... knop, krijgt u een lijst van verschillende sites in het project. Klik op één van de bestanden en diverse mogelijkheden verschijnen aan de rechterkant van het venster.

U kunt de pagina’s naar boven en beneden in het menu verplaatsen. Het bestand bovenaan in de lijst is de eerste link die in het menu getoond wordt.

Indien de pagina in het menu nog niet is gepubliceerd (en onder Unpublished in de sidebar getoond wordt), moet het bestand geselecteerd worden en klik daarna op de Publish knop aan de rechterkant van het venster. Door op Unpublish te klikken wordt de pagina van het menu verwijderd.

Om de menu tekst te veranderen, pas de tekst aan in het veld onder Change menu text en klik op Update.

Om een pagina uit het project te verwijderen, moet de pagina ’unpublished’ worden, het document bewaard en moet er voor gezorgd worden dat het niet wordt geopend in de WebCreator.

Kies het correcte bestand in de lijst en klik Delete page.

Publiceer en onpubliceer pagina’s.

Om de veranderingen door te voeren, klik op de OK knop.

De bestandsnaam veranderen

Om de naam van een bestand te kunnen wijzigen moet het bestand ongepubliceerd zijn en mag het niet de actieve pagina zijn (dus niet vetgedrukte pagina in de sidebar).

1. Open WebCreator via Bestandenbeheer door een ander bestand in hetzelfde project te openen (niet het bestand dat u wenst te wijzigen) U opent het bestand door er op te dubbelklikken.

2. Klik op Organize in de sidebar.

3. Selecteer het bestand dat u wilt aanpassen, klik op Unpublish, en daarna op OK. Hierna moet u uw hele project opslaan.

4. Klik nogmaals op Organize.

5. Selecteer opnieuw het bestand dat u wilt aanpassen en klik op Rename File. Voer een nieuwe naam in en klik op OKen dan nogmaals op OK. U moet hierna wederom uw gehele project opslaan.

Als u bij stap 5 problemen ondervindt, dan is het bestand ofwel actief ofwel gepubliceerd. Controleer of het bestand niet gepubliceerd is en sla het project op. Sluit WebCreator en herhaal dan stap 1 en stap 4-5.

Opmaak

Wanneer tekst wordt toegevoegd aan de website, staan er veel verschillende opties ter beschikking voor de opmaak. Deze komen overeen met welke ook in een normaal tekstverwerkingsprogramma te vinden zijn.

Er zijn vele mogelijkheden voor tekstopmaak in WebCreator.

Stijlopmaak

Wanneer opmaak aan tekst wordt toegepast kan tussen een aantal pré-gedefinieerde stijlen gekozen worden. Dit kan door de gewenste tekst te selecteren en een stijl te kiezen uit het Style menu.

Kies tussen vooropgemaakte tekst stijlen.

Lettertype instellen

Selecteer de gewenste tekst and kies het lettertype uit het Font drop-down menu om het lettertype te veranderen.

Kies het lettertype voor uw webpagina in WebCreator.

Grootte lettertype instellen

Om de grootte van het lettertype te veranderen selecteer de tekst en kies de gewenste grootte uit het Size drop-down menu.

Verander de grootte van het lettertype door deze te selecteren in het drop-down menu.

Kleur van lettertype instellen

Om de kleur van het lettertype aan te passen, selecteer de tekst en kies de gewenste kleur door op het Font color icoon te klikken.

Verander de kleur van het lettertype in WebCreator.

Tekst benadrukken

Om bepaalde delen tekst te benadrukken, selecteer de tekst en kies een kleur door te klikken op het Highlight color icoon.

Benadruk tekst met de cursor en het kleurenpalet.

Dit zal de tekst op de volgende manier weergeven:

De benadrukte tekst wordt als volgt weergegeven op een WebCreatorpagina.

Dik, schuine en onderstreepte tekst

Om dik, schuine en onderstreepte tekst te gebruiken, selecteer de tekst en klik op één van de volgende iconen:

Zo ziet dik gedrukte tekst er uit op een website. Zo ziet schuin gedrukte tekst er uit op een website. Zo ziet onderstreepte tekst er uit op een website.

Genummerde lijst of lijst met opsommingstekens

Om een genummerde lijst te maken, klik op het icoon in de taakbalk.

Een genummerde lijst invoegen in WebCreator.

Dit zal het nummer 1 plaatsen. Schrijf daarna enige tekst en druk ’Enter’ om naar de volgende regel te gaan.

Van een genummerde lijst terugkeren naar normale tekstopmaak.

Wanneer u de gewenste lijst heeft gemaakt, druk ’Enter’, en dan Backspace om terug te gaan naar normale tekstverwerking.

Het maken van lijsten met opsommingstekens werkt op dezelfde manier, door te klikken op dit icoon:

Maak een lijst met opsommingstekens in WebCreator.

Vergroten/verkleinen inspringing

Om de inspringing te vergroten, plaats de cursor aan de linkerkant van de tekst en klik op het Increase Indent icoon.

Vergroot de inspringing.

Dit zal de inspringing vergroten. Om het weer te verkleinen, plaats de cursor weer aan de linkerkant van de tekst en klik op het decrease indent icoon.

Verklein de inspringing.

Subscript en superscript

Om een tekst subscript te krijgen, selecteer het en klik op het Subscript icoon.

Subscript en superscript in WebCreator.

De tekst zal er dan als volgt uitzien:

Maak een tekst subscript met WebCreator.

Om een tekst als superscript te tonen, selecteer deze en klik op het Superscript icoon.

Selecteer het superscript in WebCreator.

De tekst zal er dan als volgt uitzien:

Maak een tekst superscript in WebCreator.

Hyperlinks zijn een van de belangrijkste functies in het bouwen van een website. Het linkt de gemaakte pagina’s aan elkaar. Links kunnen ook of tekst of afbeeldingen zijn in de webpagina.

Om een link op een pagina op uw server te plaatsen selecteert u de tekst of de afbeelding die u als link wenst te gebruiken. Hierna klikt u op het link icoon en kiest u Insert link to file or HTML Document...

Voeg een link in naar een bestand of HTML Document

Dit opent een dialoogvenster, waar u de pagina of het bestand waarnaar u wenst te linken kunt selecteren. Als het niet om een .html bestand gaat, klikt u de optie alle bestandentypes bekijken aan in plaats van enkel .html bestanden. Het desbetreffende bestand moet in dat geval wel reeds op de server geupload zijn. Dit kan via Filemanager of een ander FTP programma.

Selecteer de pagina of het bestand waarnaar u wilt linken

Klik op OK om een link in te voegen.

De manier waarop een link naar een bestand opent varieert naargelang het bestandstype(.doc .pdf .xls...), in combinatie met de browser die uw bezoekers gebruiken.

Sommige browsers hebben add-ons zodat bestanden meteen in de browser getoond kunnen worden. Meestal is dit echter niet het geval, waardoor uw bezoeker bij het aanklikken van uw link het verzoek krijgt het bestand te downloaden in plaats van deze meteen te kunnen zien. U heeft hier zelf geen invloed op.

het is uiteraard ook mogelijk om te linken naar externe pagina’s. Om dit te doen, selecteer de tekst/afbeelding die als link moet dienen, klik op het Link icoon en kies Insert link to website.

Voeg een link toe naar een externe webpagina.

Dit opent het volgende dialoogvenster:

Doorzoek de bestanden waaraan u kunt linken.

Voer de URL in (bv. http://www.anotherdomain.com ) naar de andere site en klik OK.

Een andere optie wanneer links gemaakt worden is tegelijkertijd de subpagina te maken waarnaar gelinkt moet worden. Om dat te doen, selecteer de tekst/afbeelding die als link moet fungeren, klik op het link icoon en kies Create new subpage and insert link.

Maak een nieuwe subpagina aan in Webcreator.

Dit opent een dialoogvenster. Kies eerst een titel voor de nieuwe subpagina, door het veld Web page title in te vullen.

Kies de titel van uw webpagina.

Kies daarna of de nieuwe pagina een kopie van de huidige moet worden, een lege pagina, of een lege pagina met een vaste lay-out breedte.

Kies of u een kopie van de huidige pagina wilt maken of een lege pagina wilt aanmaken.

Kies tot slot de bestandsnaam File name voor de nieuwe pagina. Dit moet eindigen op .html of .htm.

Bepaal de bestandsnaam voor de nieuwe pagina.

Klik OK. De nieuwe pagina zal dan in een nieuw venster laden.

Om een link te verwijderen zonder de tekst/afbeelding te verwijderen, selecteer de link, klik op het link icoon en kies Remove link (verwijder link).

Verwijder de link zonder de tekst/afbeelding te verwijderen.

De tekst zal niet worden verwijderd, wanneer een link wordt verwijderd..

Afbeeldingen

Er zijn 3 mogelijkheden, wanneer via de Webcreator een afbeelding toegevoegd moet worden:

Uploaden en toevoegen afbeelding
Afbeelding toevoegen vanaf server
Toevoegen clipart

Uploaden en toevoegen afbeelding

Upload afbeeldingen en voeg deze in.

Plug-in accepteren

Om een afbeelding vanaf de eigen computer toe te voegen, moet een plug-in geïnstalleerd worden voor de afbeelding upload. De plug-in geeft de volgende informatie:

Plug-in name:

Image Component for Ilosoft web page Composer

Plug-in author:

One.com A/S

Accepteer de One.com plug-in voor het uploaden van afbeeldingen. Installeer de ActiveX Image Component van One.com. Bevestig de installatie van de plug-in door te klikken.

Afbeelding zoeken

Na de plug-in geïnstalleerd te hebben, kies de knop Open... rechts bovenin van het geopende venster.

Vind nu op de lokale computer de afbeelding die toegevoegd moet worden. Alle afbeeldingsformaten worden geaccepteerd, inclusief PNG en GIF.

Zoek de afbeelding die u wilt uploaden op uw computer.

Roteren afbeelding

Indien gewenst kan de afbeelding geroteerd worden. Dit kan gedaan worden met de twee knoppen onder de Open... knop. De afbeelding kan naar links én naar rechts geroteerd worden.

Draai de afbeelding linksom of rechtsom. Afbeelding naar links draaien.

Grootte kiezen

Er kan gekozen worden uit 4 verschillende groottes bij het uploaden:

  • Kleine afbeelding - 180x135
  • Normaal - 320x240
  • Grote afbeelding - 640x480
  • Originele grootte

Indien het bestand groter dan 80 kb is, kan de optie ’Original Size’ niet gekozen worden. Wanneer meerdere afbeeldingen worden toegevoegd is ’Original Size’ niet aanbevolen.

Afbeelding toevoegen vanaf server

Wanneer wordt gekozen voor Insert image from server..., wordt een venster geopend met een lijst met alle afbeeldingen in een bepaalde map.

Voeg een afbeelding van de server in.

Het is mogelijk om door de verschillende mappen te gaan en de afbeelding te vinden die toegevoegd moet worden aan de webpagina.

Na het vinden van het gewenste bestand, klik op OK en de afbeelding zal worden toegevoegd op de positie van de cursor.

Toevoegen clipart

De WebCreator biedt clipart in meer dan 70 verschillende categoriëen aan en deze gaan van simpele zwart-wit tekeningen tot gekleurde afbeeldingen. Deze kunnen vrij in de webpagina toegepast worden.

Voeg een clipart toe in WebCreator.

Na het kiezen van de gewenste clipart, klik op Insert en de clipart wordt toegevoegd op de positie van de cursor.

Afbeeldingen in sjablonen

De meeste afbeeldingen in de sjablonen van de WebCreator kunnen worden vervangen door deze met de cursor te selecteren, en dan op de Delete toets op het keyboard te drukken. Some afbeeldingen echter zijn als achtergrondafbeeldingen toegevoegd in de sjablonen, in tabelcellen. Zie het hoofdstuk Tabelcel eigenschappen om te zien hoe deze afbeeldingen kunnen worden vervangen.

Tabellen en tekstboxen

Een tabel toevoegen

Om een tabel toe te voegen, klik op de tabel icoon in de werkbalk.

Voeg een tabel toe.

Kies met de muis het aantal rijen en kolommen en klik om de tabel toe te voegen.

Kies het aantal rijen en kolommen voor uw tabel.

Om de geavanceerde tabel dialoog te openen, klik of op Insert -> Table of op Advanced na het klikken op het bijbehorende icoon in de werkbalk. Het geavanceerde menu is beschreven in het onderstaande ’Tabelcel eigenschappen’ hoofdstuk.

Toevoegen rijen en kolommen

Om een rij in een tabel toe te voegen, rechts-klik in de rij boven de plaats waar de nieuwe rij moet worden toegevoegd, en kies Insert Row.

Voeg rijen of kolommen toe aan de tabel in WebCreator.

Om een kolom in een tabel te voegen, rechts-klik in de kolom, links van waar de nieuwe kolom moet worden toegevoegd, en kies Insert Column.

Voeg een kolom toe aan de tabel.

Rijen en kolommen verwijderen

Om een rij of een kolom te verwijderen, rechtsklik in de rij/kolom, en kies Delete Row of Delete Column.

Verwijder rijen of kolommen in WebCreator.

Tabel eigenschappen

Om de geavanceerd tabel eigenschappen te openen, rechts-klik op de tabel, en kies Table properties.

Pas de geavanceerde tabel eigenschappen aan.

Kies de grootte van de tabel bovenaan. Klik op de %-knop om naar pixels over te gaan. Indien de breedte of hoogte ingesteld is op automatisch, wordt de tabel zo hoog of breed als de inhoud er van.

Kies de grootte van de tabel.

Kies vervolgens de breedte en kleur van de tabelrand. Indien de breedte op 0 wordt gesteld, zal de tabel zonder randen zijn. Voer de hexadecimale waarde in voor de gewenste kleur in het kleurenveld, of klik op het kleuricoon om de kleur aan te passen.

Kies de breedte en kleur van de tabelrand.

Vervolgens kan een marge ingesteld worden voor de cellen van de tabel, door een waarde in te voeren voor het aantal pixels in het veld.

Stel een marge in voor de tabelcellen door een aantal pixels in te voeren in het veld.

Kies onderstaande een vorm van tekstomloop voor de tabel. Indien gekozen wordt voor In front of text can de tabel vrij over text en afbeeldingen verplaatst worden.

Selecteer de tekstomloop voor de tabel in WebCreator.

Kies vervolgens een achtergrondkleur voor de tabel door te klikken op het kleur icoon. Standaard is de tabel transparant.

Kies de achtergrondkleur voor de tabel.

Tot slot kan een achtergrondafbeelding gekozen worden voor de tabel door de optie Use background image aan te vinken. Klik daarna op Browse Files om een afbeelding te kiezen die al op de server staat, of voer het pad in het tekstveld in. Klik daarna OK om de eigenschappen van de tabel te wijzigen.

Kies een achtergrondafbeelding voor een tabel.

Tabelcel eigenschappen

Om de eigenschappen van een enkele cel aan te passen, rechts-klik in die cel en kies Table cell properties.

Verander de eigenschappen van een enkele cel.

Dit opent een dialoogvenster.

Bovenaan kan een vaste breedte en hoogte van de cel gekozen worden. Klik op de %-knop om over te schakelen naar pixels.

Indien één van beide op auto is ingesteld, zal de cel de breedte en hoogte van de inhoud hebben.

Kies de breedte en hoogte van de cel.

Kies onderstaand de tekstuitlijning voor de cel in horizontale en verticale richting.

Kies de verticale en horizontale tekstuitlijning van de cel.

Kies vervolgens een achtergrondkleur voor de cel door te klikken op het kleurenicoon. Standaard is de achtergrond van de cel hetzelfde als de tabel.

Kies de achtergrondkleur voor de cel.

Tot slot kan een achtergrondafbeelding voor de cel gekozen worden door Use background image aan te vinken. Klik daarna op Browse Files om een afbeelding te kiezen die al op de server staat, of voer het pad in in het tekstveld. Klik dan OK om de wijzigingen op te slaan.

Kies de achtergrondafbeelding voor de cel.

Textveld

Tekstvelden worden gezien als enkele tabelcellen, die vrijelijk verplaatst kunnen worden. Tekstvelden kunnen zowel transparant zijn als een achtergrond hebben.

Een tekstveld maken

Om een nieuwe tekstveld te maken, klik op Draw -> Draw text box of op het icoon in de werkbalk.

Maak een tekstveld in WebCreator.

Kies Draw transparent text box om een tekstveld met een transparente achtergrond te maken.

Klik en sleep tot de gewenste grootte.

Maak een transparant tekstveld in WebCreator.

Een tekstveld verplaatsen

Een tekstveld kan vrijelijk worden verplaatst. Om een tekstveld te verplaatsen, klik en sleep het naar de gewenste positie.

Verplaats een tekst veld.

Een tekstveld vergroten/verkleinen.

Om een tekstveld aan te passen, klik er op. Het is nu mogelijk om het tekstveld in elke richting tot de gewenste grootte te vergroten of verkleinen, door te klikken op de kleine witte velden en van daar te slepen.

Een tekstveld vergroten of verkleinen.

Eigenschappen van een tekstveld

Om de eigenschappen (achtergrondkleur, kleur van de rand, etc) van een tekstveld aan te passen, zie het hoofdstuk Tabelcel eigenschappen voor meer informatie.

Gastenboek in WebCreator

Een gastenboek aanmaken

Klik op Insert en dan op Guestbook

Kies het uiterlijk van uw gastenboek.

Selecteer het uiterlijk van het Gastenboek

Kies de gewenste instellingen voor uw nieuwe gastenboek en geef het een naam.

Selecteer instellingen en een naam voor uw nieuwe gastenboek

Als u een welkomstbericht bovenaan uw gastenboek wilt plaatsen, kunt u die hier invoeren. Vink het vakje voor "geen eerste bericht" aan indien u geen welkomsbericht wenst.

Optioneel welkomstbericht invoeren in uw gastenboek

Klik op Install, en daarna op Finish.

U kunt het gastenboek nu aanklikken en naar de gewenste locatie slepen.

Verander de instellingen van het gastenboek

Wanneer u in WebCreator met uw rechtermuisknop op het gastenboek klikt krijgt u aantal opties om veranderingen aan te brengen in beeld.

Klik met de rechtermuisknop om de opties van het WebCreator gastenboek te bekijken

Guestbook Properties

Eigenschappen Gastenboek

Tip! Wanneer u de breedte op 100% instelt past het gastenboek zijn grootte automatisch aan zodat het makkelijker naar de gewenste tabelcel te verslepen is - mits uw pagina tabellen bevat.

Overview

Maak het plaatsen van nieuwe berichten wel of niet mogelijk door het al dan niet vergrendelen van uw gastenboek.

Uw gastenboek vergrendelen of ontgrendelen

Messages

Gastenboek berichten

Door een bericht te selecteren kunt u dit bewerken, verbergen of verwijderen.

verberg of verwijder een gastenboek bericht

Preferences

Voorkeuren voor het gastenboek

Bij de Appearance tab kunt u de keuzes die u tijdens de installatie van het gastenboek heeft gemaakt aanpassen.

Bij Quotation kunt u aanpassen hoe een bericht in het gastenboek wordt geopend.

Bij Form Link kunt u de inhoud van de link bepalen en of deze als hyperlink of knop moet worden weergegeven.

Bij Form Design selecteert u de opmaak van het formulier dat verschijnt wanneer iemand kiest een bericht in het gastenboek te schrijven.

Bij Customize kunt de kleuren instellen voor de verschillende tekstgedeeltes van het gastenboek.

Let op!: Na elke wijziging moet u op Update klikken, voor u naar een andere tab bij Preferences gaat. Anders zullen de veranderingen niet worden opgeslagen.

Een bestaand gastenboek toevoegen

U kunt het gastenboek op meer pagina’s weergeven dan waar het werd geïnstalleerd. Klik op View gevolgd door Manage guestbooks. Selecteer het in te voegen gastenboek en klik op Insert button.

Toon uw gastenboek op meerdere pagina’s

Het gastenboek verwijderen of de installatie ongedaan maken

Als u het gastenboek enkel wenst te verwijderen maar u de berichten wilt behouden.

Selecteer het gastenboek en druk op de delete-knop van uw toetsenbord.

Klik op View, gevolgd door Manage guestbooks om een gastenboek te de-installeren. Selecteer het gastenboek dat u wenst te de-installeren en klik op Manage.

Selecteer links op uw scherm Delete en volg de instructies om uw gastenboek definitief te de-installeren.

Instructies om het gastenboek te de-installeren

Afbeeldingen verwijderen

Hoe u een afbeelding verwijdert hangt af van het soort afbeelding.

Bij een normale afbeelding kunt u deze gewoon selecteren en vervolgens op delete klikken, net zoals u zou doen met tekst.

Wanneer het gaat om een achtergrondafbeelding van een tabel moet u eerst met uw rechtermuisknop op de cel van de tabel klikken, vervolgens kiest u Table Cell Properties. Hier kunt u onderaan bij Background image de achtergrond afbeelding uitschakelen of wijzigen.

Om een achtergrondafbeelding van een hele pagina te verwijderen ga naar File, en dan Page Setup. Hier kunt u onderaan bij Background image de achtergrond afbeelding uitschakelen of wijzigen.

Insluiten (Embedden)

Objecten insluiten

Met WebCreator kunt u video’s en andere objecten insluiten.

Klik op de Embed Flash or insert Guestbook knop op de menubalk (vijfde knop van rechts) en selecteer Embed Flash. Plak de embeddingscode in het tekstvak en klik op OK.

Wanneer u niet weet hoe u een insluitcode moet maken, is het makkelijker om uw video eerst te uploaden naar YouTube. Er wordt dan automatisch een insluitcode (of embeddingscode) gegenereerd, die u bij Insert Flash in WebCreator kunt insluiten.

Om de insluitcode van uw fotoalbum te achterhalen moet u er eerst voor zorgen dat de optie "delen" staat ingeschakeld. Log in op uw Configuratiescherm, klik op Gallery en hierna op Edit bij het desbetreffende album. Hier kunt u de optie delen op On zetten.

Nadat u de optie delen heeft geactiveerd opent u uw fotogalerij in uw internetbrowser (dus niet via het configuratiescherm). Vervolgens opent u het album dat u wilt embedden. Links bovenaan uw scherm ziet u nu een link genaamd "Embedden".

Klik op de Embed link and kopieer de insluitcode. Plak de code vervolgens in het Insert Flash vak in WebCreator.