Thunderbird instellen

Ga naar het menu Extra en kies hier Accountinstellingen.

Open Thunderbird en kies Accountinstellingen

Klik op de knop Accountacties, links onder in het scherm.

Klik op E-mailaccount toevoegen

Voer Uw naam, E-mailadres en Wachtwoord in en klik op Doorgaan.

Uw naam wordt de naam die zichtbaar is wanneer mensen e-mails van u ontvangen die verzonden zijn met Thunderbird.

Het E-mailadres is het adres dat u heeft aangemaakt in het configuratiescherm van uw domein. In dit voorbeeld: mail@example.com, waar example.com uw eigen domeinnaam is.

Het Wachtwoord is het wachtwoord dat u heeft gekozen toen u de e-mailaccount heeft aangemaakt in het configuratiescherm.

Voer uw naam, e-mailadres en wachtwoord in

Thunderbird zal nu uw instellingen opzoeken. Klik op Stop en dan op Manual Config (Handmatige Configuratie) om de automatische installatie te onderbreken.

Klik op Stoppen om de automatische configuratie te onderbreken

Bij Incoming (Inkomende) server voert u imap.one.com in en poort 993. Selecteer SSL/TLS en Normal Password (Normaal Wachtwoord).

Bij Outgoing (Uitgaande) server voert u send.one.com in en poort 465. Selecteer SSL/TLS en Normal Password (Normaal Wachtwoord).

Bij Username (Gebruikersnaam) voert u uw e-mailadres in. Dan klikt u op Create Account (Account aanmaken).

Vul de serverinstellingen in

Klik op OK om de installatie te voltooien.

Voer de SMTP serverinstellingen in