Een nieuwe e-mailaccount aanmaken

Log in op het configuratiescherm en selecteer Mail-administration (Mailbeheer).

Click Mail Administration in the control panel

Klik op New account (Nieuwe account)

Under accounts, click New Account

Voer een nieuw e-mailadres en een password (wachtwoord) naar keuze in voor de e-mailaccount. Klik op Save (Opslaan).

Choose your email and password and click Save
Tip: Would you like to forward mails to other email accounts? Select Yes, enter an email address you want to forward to and click Next. You can add multiple addresses.

Related articles:

E-mailbeheer
Een vakantiebericht instellen