PHP configuratie

Voor toegang tot geavanceerde PHP instellingen klikt u op PHP & Database - MariaDB in het configuratiescherm.

Ga naar Geavanceerd in het Configuratiescherm.

Let op: het kan tot 15 minuten duren, voordat de veranderingen zijn doorgevoerd.


PHP foutmeldingen

Standaard worden de foutmeldingen niet getoond in PHP toepassingen. Klik Aan en dan Updaten, indien de foutmeldingen getoond moeten worden; klik anders Uit en dan Updaten.

U moet de PHP messages aanzetten als u de PHP foutmeldingen wilt laten zien op uw website.