Contactgegevens wijzigen

Wijzig de contactgegevens voor uw webruimte en domein

Log in op uw Configuratiescherm

Log in op uw Configuratiescherm

Klik op Gegevens Eigenaar

Klik op Owner Details.

Wijzig de aan te passen velden en klik op Update

Pas de te wijzigen velden aan en klik op Update. U kunt hier de gegevens van uw webruimte en domein aanpassen. Dit kan echter niet bij een .dk domein.

De Gegevens Eigenaar van uw webruimte zijn nu gewijzigd.