Contactgegevens wijzigen

Wijzig de contactgegevens voor uw webruimte en domein

Log in to your Control Panel

Log in op uw Configuratiescherm

Click Owner Details

Klik op Owner Details.

Log in to your Control Panel

Pas de te wijzigen velden aan en klik op Update. U kunt hier de gegevens van uw webruimte en domein aanpassen. Dit kan echter niet bij een .dk domein.

De Gegevens Eigenaar van uw webruimte zijn nu gewijzigd.