Waar kan ik het schijfgebruik van mijn webruimte zien?

Bekijk uw schijfgebruik op het Configuratiescherm.

  1. Log in op uw Configuratiescherm
  2. Klik op Schijfgebruik

Het overzicht toont de totale gedeelde schijfruimte en verdeling over de domeinen verbonden met uw login.

Heeft u meer ruimte nodig?
Klik op Aanpassenals u de grootte van uw webruimtepakket wilt up- of downgraden.