Kan ik een vaste grootte voor mijn accounts opgeven?

Er is geen beperking voor de totale grootte van het webhotel.

Met andere woorden: als u ${webspaceSizeSmall} GB webruimte hebt en 2 e-mailaccounts en als de webruimte voor niets anders wordt gebruikt dan e-mail, mag de ruimte die wordt gebruikt door e-mails niet boven ${webspaceSizeSmall} GB uitkomen.