Kan ik een vaste grootte voor mijn accounts opgeven?

Er is geen beperking voor de totale grootte van het webhotel.

Met andere woorden: als u 25 GB webruimte hebt en 2 e-mailaccounts en als de webruimte voor niets anders wordt gebruikt dan e-mail, mag de ruimte die wordt gebruikt door e-mails niet boven 25 GB uitkomen.