Kirjaudu sisään

Ohjauspaneeli Webmail Website Builder Verkkokauppa File Manager WordPress

Tuote- ja tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen käsittely
Asiakastietokäytäntö
Verkkotunnuksen vanhenemiskäytäntö
one.comin asiakaspalveluprosessi
Väärinkäyttö
Erityisehdot yksittäisille ylätason verkkotunnuksille
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/784 yhteyspiste:
Digipalvelulain yhteyspiste

Henkilötietojen käsittely

Miksi asiakkaiden yksityisyys on one.comille tärkeää

one.com kunnioittaa asiakkaiden oikeutta yksityisyyteen. one.com ymmärtää, että päättäessään luovuttaa one.comille henkilötietoja asiakas luottaa siihen, että one.com osaa käsitellä henkilötietoja vastuullisella tavalla.

one.com rekisterinpitäjänä

one.com toimii asiakkaiden rekisteröitymisen ja palveluiden käytön aikana antamien henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä tiedoista.

Tietosuojailmoitus sisältää tietoa tavoistamme kerätä ja käyttää henkilötietoja.

one.com tietojen käsittelijänä

Jos asiakas tallentaa henkilötietoja one.comin palvelimille, one.com toimii näiden tietojen käsittelijänä. Asiakas on näiden tietojen rekisterinpitäjä, ja asiakkaan on solmittava DPA-sopimus henkilötietojen käsittelystä kanssamme.

Lue lisää DPA-sopimuksesta , joka koskee kaikkia EU:n alueella toimivia asiakkaita, jotka käsittelevät henkilötietoja one.comin kautta.

Yhdessä päivitetyn tietosuojakäytännön kanssa se toimii tarvittavana perustana, kun asiakas käsittelee henkilötietoja one.comin järjestelmissä.

Ota huomioon, että jos käytät palveluitamme ainoastaan henkilökohtaiseen tai kotitaloutta koskevaan henkilötietojen käsittelyyn ja jos olet luonnollinen henkilö, EU:n tietosuoja-asetus ei koske sinua ja sinun ei tarvitse allekirjoittaa DPA-sopimusta henkilötietojen käsittelystä.

Rohkaisemme asiakkaitamme pitämään henkilötietonsa ajan tasalla

Asiakas voi auttaa one.comia parantamaan palvelunsa tehokkuutta ja laatua ilmoittamalla one.comille aina, kun asiakkaan nimeen, osoitteeseen, puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen tulee muutoksia. Asiakas voi tehdä sen päivittämällä henkilökohtaiset tietonsa ollessaan kirjautuneena one.comin ohjauspaneeliin.

Asiakastietokäytäntö

Asiakastiedot

Asiakastiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka asiakas on asettanut one.comin hallinnoimalle verkkolevytilalleen, esimerkiksi sähköpostit, verkkosivut, valokuvat ja tietokantasisällöt.

Mikäli asiakas toimii henkilötietojen käsittelijänä, hänen tulee tutustua yllä olevaan kohtaan one.com tietojen käsittelijänä.

Asiakkaan tiedot tilillä

Rekisteröimällä verkkotunnuksen one.comin kautta asiakkaasta tulee verkkotunnuksen omistaja. Asiakas säilyttää kaikki oikeudet sisältöön, jonka asiakas asettaa one.comin hallinnoimalle verkkolevytilalleen. one.comin käyttöön tarjoamat mallit ja kuvat pysyvät one.comin omaisuutena. one.com ei kuitenkaan vaadi mitään oikeuksia asiakkaan tililleen asettamaan sisältöön. Tilinhaltija on toisaalta laillisesti vastuussa tilille asetetusta sisällöstä.

one.com ei muodosta mielipidettä tai suorita minkäänlaista oikeudellista tarkastusta koskien asiakkaan verkkolevytilatilillä olevaa sisältöä. Kuitenkin, mikäli kyse on selvästi laittomasta sisällöstä, kuten esimerkiksi lapsipornografiasta, phishing-yrityksistä tai vastaavista, one.com toimii vastuullisen yrityksen tavoin ja ilmoittaa asiasta toimivaltaisille viranomaisille. Kaikissa muissa tapauksissa one.com aloittaa toimet, mikäli EU:ssa tai Yhdysvalloissa toimiva oikeusistuin tai mikä tahansa muu toimivaltainen viranomainen määrää one.comin tekemään niin.

Asiakkaan vastuu koskien one.com-tiliä

Asiakkaan tulisi aina kirjautua ulos tililtään istunnon päättyessä, jotta voidaan varmistaa, että muut eivät pääse käsiksi asiakkaan henkilökohtaisiin tietoihin. Asiakkaan tulisi toimia tällä tavoin siinäkin tapauksessa, että käytössä ei ole julkinen tietokone kirjastossa, nettikahvilassa tai muussa vastaavassa paikassa.

Tietosuoja

one.com ymmärtää, että henkilökohtaisten tietojen hallinnointi asiakkaiden verkkolevytilatileillä tuo mukanaan erityisen vastuun. Haluamme, että asiakkaamme pitävät one.comia luotettavana paikkana säilyttää tietoja. one.comin palvelinkeskus on siksi suunniteltu täyttämään tiukimmatkin turvallisuusstandardit. Kaikki asiakastiedot ja one.comin järjestelmätiedot on varmistettu jokaisen palvelimen päivittäisin etävarmuuskopioin. Niistä huolehditaan yksityisellä 10 gigabitin kuituyhteydellä, joka johtaa 10 kilometrin päässä pääpalvelinkeskuksesta sijaitsevaan erilliseen varmuuskopiopalvelinkeskukseen.

Päivittäiset varmuuskopiot turvaavat asiakkaidemme verkkolevytilat tietojen menetykseltä. Varmuuskopiointi koskee kaikkia verkkolevytiloja, tyypistä ja koosta huolimatta. Varmuuskopiointi on varotoimenpide one.comin hallinnassa olevien virheiden aiheuttamalta tietojen menetykseltä. Siten, mikäli tietojen menetys ei johdu one.comin hallinnan ulkopuolella olevista syistä, pystymme palauttamaan kaiken sisällön mahdollisen vian jälkeen. Kun tiedot palautetaan varmuuskopiosta, koko palvelin ja kaikki palvelimella olevat verkkolevytilat palautetaan vikaa edeltävään tilaansa.

Verkkotunnuksen vanhenemiskäytäntö

Yleiset ylätason verkkotunnukset sekä .uk-, .co.uk-, .me.uk- ja .org.uk-verkkotunnukset

one.com uusii verkkotunnuksen rekisteröinnin ennen sen vanhenemista, kunhan verkkotunnuksen rekisteröijä noudattaa one.comin maksuehtoja.

Ilmoitus verkkotunnuksen vanhenemisesta

Ennen yleisen ylätason verkkotunnuksen vanhenemista one.com ilmoittaa asiasta verkkotunnuksen rekisteröijälle kahdesti ja antaa ohjeita verkkotunnuksen uusimisesta. Ensimmäinen ilmoitus lähetetään sähköpostitse noin kuukausi ennen vanhenemista. Toinen ilmoitus lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen vanhenemista.

Vanhenemisen jälkeinen ilmoitus

Jos rekisteröijä ei uusi verkkotunnuksen rekisteröintiä, viisi päivää vanhenemisen jälkeen one.com lähettää ylimääräisen vanhenemisilmoituksen verkkotunnuksen rekisteröijälle. Ilmoitus sisältää ohjeet verkkotunnuksen palauttamiseksi.

Vanhenemisilmoituksen sisältö

one.com lähettää vanhenemisilmoitukset sähköpostitse verkkotunnuksen rekisteröijälle rekisteröintisopimuksessa käytetyllä kielellä. Kaikki merkittävät tiedot vanhenemispäivästä, verkkotunnuksen uusimisesta ja suositelluista toimista on helppo lukea ilmoitussähköpostien kautta.

Karenssitila

one.com asettaa yleisen ylätason verkkotunnuksen Redemption Grace Period -karenssitilaan 30 päiväksi vanhenemisen jälkeen. Karenssitilan aikana nimipalvelin poistetaan verkkotunnuksen kohdalla käytöstä ja verkkotunnusta ei voi siirtää. one.com voi palauttaa verkkotunnuksen, mikäli verkkotunnuksen rekisteröijä niin pyytää karenssitilan aikana. Verkkotunnuksen palautusmaksu on ilmoitettu one.comin hinnastossa.

Tämä verkkotunnuksen vanhenemiskäytäntö määrittää one.comin Expired Registration Recovery Procedure (ERRP) -muistutuskäytännön yleisille ylätason verkkotunnuksille ICANN:in edellyttämällä tavalla .uk-, .co.uk-, .me.uk- ja .org.uk-verkkotunnuksille. Eri vanhenemiskäytännöt voivat olla voimassa muille ylätason verkkotunnuksille.

Linkit

one.comin hinnasto
Rekisteröijän ohjemateriaalit (ICANN)
Rekisteröijän oikeudet ja velvollisuudet (ICANN)

one.comin asiakaspalveluprosessi

Tapamme käsitellä asiakaskyselyitä

Jos sinulla on kysymyksiä ota yhteyttä asiakastukeen. Viiden minuutin sisällä osoitteeseen support@one.com tai sales@one.com lähettämäsi kyselyn vastaanottamisesta lähetämme sinulle automaattisen vahvistusviestin. 24 tunnin sisällä saat vastauksen asiakaspalvelijalta.

Prosessimme asiakasvalitusten käsittelyyn

1. Ota yhteyttä one.comin tukeen tai myyntiin

Ensisijaisesti sinun tulisi ottaa yhteyttä tukeemme. Myyntiä ja tilausta koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä one.comin myyntiosastoon. Teknisissä ongelmissa auttaa asiakastukemme. Vastaamme teille 24 tunnin sisällä.

2. Ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiin

Jos et ole tyytyväinen one.comin myyntitiimiltä saamaasi vastaukseen, ota yhteyttä Customer Care -tiimiimme.

Asiakaspalvelutiimi tarkistaa tapauksen huolellisesti ja esittää ratkaisun kahden arkipäivän kuluessa.

3. Ota yhteyttä tukiosaston johtajaan

Ellet ole tyytyväinen asiakaspalvelutiimiltä saamaasi vastaukseen, voit siirtää tapauksen tukiosaston johtajalle.

Kaikkien korkeammalle tasolle siirrettyjen valitusten tulisi sisältää seuraavat tiedot: nimesi, yhteystietosi, verkkotunnus tai tilausnumero ja selkeä kuvaus valituksesta. Kirjoita "Valitus" sähköpostiviestisi aihekenttään.

Tukiosaston johtaja kuittaa valituksesi kahden arkipäivän sisällä viestin vastaanottamisesta ja pyrkii antamaan vastauksen viiden arkipäivän sisällä.

4. Lähetä valitus verkkovälitteiseen riidanratkaisuun

Valitus, joka koskee one.comilta ostettua tuotetta tai palvelua voidaan lähettää Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun sivustolla: http://ec.europa.eu/odr.

Täyttäessäsi valitusta, ole hyvä ja liitä sähköpostiosoitteemme service@one.com

Koskee .uk-, .co.uk- .me.uk- ja .org.uk-verkkotunnuksia

Ellet ole tyytyväinen tukiosaston johtajan antamaan vastaukseen ja olet sitä mieltä, että me rikomme rekisterinpitäjän sopimusta, noudata Nominetin valituskäytäntöä.

Väärinkäyttöraporttien vastaanotto, käsittely ja seuranta

Tässä asiakirjassa kuvataan one.comin hallinnoimien verkkotunnusten nimien vastaanotto, käsittely ja seuranta ja vuoden 2013 ICANN Registrar Accreditation Agreement -sopimuksessa asetettujen vaatimusten noudattaminen yleisten verkkotunnusten nimien osalta.

Väärinkäyttötapauksesta ilmoittaminen

1. Ilmoita väärinkäytöksestä sähköpostitse

Valitukset voi lähettää osoitteeseen abuse@one.com kun one.com-sivustolle rekisteröityyn verkkotunnukseen tai palvelimillamme säilytettyyn sisältöön liittyy väitetysti väärinkäyttöä.

Saapuvat väärinkäyttöviestit vastaanotetaan väärinkäytösten käsittelyjärjestelmäämme ja väärinkäytöspalvelumme edustaja vastaa perusteltuihin pyyntöihin mahdollisimman pian. Jatkamme tapauskohtaisesti ja teemme toimia, joita pidämme tarpeellisina voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Sähköpostiviesteihin vastataan ongelman, huolenaiheen tai tiedustelun perusteella, ja niihin voi liittyä yhteydenpitoa verkkotunnusten rekisteröijään. Muista lähettää mahdolliset hyödylliset todisteet seuraavan yleisimpien väärinkäyttötyyppien listan mukaisesti.

2. Ilmoita väärinkäytöstä puhelimitse

Emme käsittele väärinkäytösraportteja puhelimitse. Kun meille soitetaan numeroon +45 44451220, vastaaja ohjaa soittajan väärinkäytösten sähköpostiosoitteeseemme.

Yleisimpiä väärinkäytösten tyyppejä, joita väärinkäytöspalvelumme käsittelee

Seuraavassa luettelossa kerrotaan yleisimmistä tutkittavista väärinkäytöksistä ja tutkintaa tukevista todisteista, joita odotamme saavamme sinulta:

Väärinkäytön tyyppi ja kuvaus

Hyödyllisiä todisteita

Huomautuksia ja neuvoja

Lasten hyväksikäyttö – aikuisille suunnattua sisältöä, joka esittää alaikäisiä (alle 18-vuotiaita).

Loukkaavat verkkotunnuksen nimet

Väärinkäyttö-URL(t)

Tekijänoikeudet – tekijänoikeuksien suojaamaa sisältöä julkaistaan verkossa ilman käyttölupaa.

Yksityiskohtainen kuvaus tekijänoikeuksia loukkaavasta sisällöstä

Loukkaava sähköposti/roskaposti – pyytämättä lähetetty kaupallinen joukkosähköpostitus.

Lähettäjän osoite

Vastaanottajan osoite

Sähköpostiviestin täysimittaiset otsikkotiedot

Täysi sähköpostin lähde

Tavanomaiset FP/FN-uudelleenluokitukset käsitellään normaalin tukijonomme kautta.

Petos – harhaanjohtava harhautus, jolla pyritään saavuttamaan rahallista hyötyä (tunnetaan myös nimellä huijaus) tai muita etuja (kuten pääsy henkilötietoihin).

Väärinkäytetyt verkkotunnuksen nimet

Väärinkäyttö-URL(t)

Maksetut laskut tai kuitit

Näyttökuva väärinkäyttösivusta

Viesti, jossa on koko otsikko ja teksti

Tietojen kalastelu – petos, jolla pyritään hankkimaan arkaluonteisia tietoja (käyttäjätunnukset, salasanat, PIN-koodit, luottokortin tai pankkitilin tiedot) käyttämällä väärennettyjä verkkosivustoja, jotka ovat lähes identtisiä aitojen kanssa.

Loukkaavat verkkotunnuksen nimet

Väärinkäyttö-URL(t)

Hyökkäyksen tavoite (aito verkkosivusto)

IP-osoitteesi maa (sisältö voi olla estetty alueellisesti)

Käyttäjä-agentti

Haittaohjelmat – ohjelmistoja, joilla keskeytetään tietokoneen toiminta, kerätään arkaluontoisia tietoja tai hankitaan pääsy yksityisiin tietokonejärjestelmiin.

Loukkaavat verkkotunnuksen nimet

Väärinkäyttö-URL(t)

Jos napsautit linkkiä, varmista, että skannaat koneesi ajantasaisella virustorjuntaohjelmalla huolellisesti.

Hakkerointitoiminta – verkkohyökkäyksiä, kuten porttien skannausta, raakaa voimaa, palvelunestohyökkäyksiä jne., joilla pyritään tartuttamaan tai hyödyntämään uhrin resursseja tai muihin laittomiin tarkoituksiin.

Loukkaavat verkkotunnuksen nimet

Väärinkäyttö-URL(t)

Väärinkäytön päivämäärä ja kellonaika – ilmoita aikavyöhyke

Täydellinen loki hyökkäyksestä

Tavaramerkkiloukkaus – tavara- tai palvelumerkin luvaton käyttö tuotteissa ja/tai palveluissa tai niiden yhteydessä tavalla, joka saattaa aiheuttaa hämmennystä, harhaluuloja tai virheitä tuotteiden ja/tai palveluiden lähteestä.

Virallinen ilmoitus tuotemerkkivalituksesta

Whois-epätarkkuus – tarkoittaa epätarkkoja, vanhentuneita tai vääriä yhteystietoja, jotka luetellaan Whois-listauksessa.

Loukkaavat verkkotunnuksen nimet

Virheelliset yhteystiedot

Palautettu sähköpostiviesti otsikkotietoineen

Väärinkäyttöraportit – tarkoittavat muuta epäasianmukaista sisältöä, mukaan lukien rajoittamatta henkilöllisyysvarkaus, luvaton uudelleenohjaus/kehys/IP-osoitus, kunnianloukkaus, terroristipropaganda, murretut ohjelmistot jne.

Loukkaavat verkkotunnuksen nimet

Väärinkäyttö-URL(t)

Ruutukaappaus asianomaisesta loukkaavasta sivusta

Erityisehdot yksittäisille ylätason verkkotunnuksille

.as-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .as -verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan ASNIC:n voimassa olevia sääntöjä, jotka sääntelevät ylätason verkkotunnuksia .as (ks. https://www.nic.as/policy.cfm)


.be-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .be -verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan DNS.be:n voimassa olevia sääntöjä, jotka sääntelevät ylätason verkkotunnuksia .be (ks. http://www.dnsbelgium.be/en/documents/enduser-terms-and-conditions-be)


.bi-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .bi-verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan .bi-ehtoja, joiden mukaan sivusto ei saa sisältää pornoa, seksiä tai homoseksuaalisuuteen tai rotuun liittyvää materiaalia.


.cat-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .cat-verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan .cat-ehtoja, joiden mukaan sivuston on oltava katalaaniksi tai sen on käsiteltävä katalonialaista kulttuuria ja katalaania tai edistettävä niitä.


.de-verkkotunnusten käyttö

.de-verkkotunnusten rekisteröinnin tai siirtämisen yhteydessä one.com toimii ainoastaan välittäjänä verkkotunnuksen omistajan ja DENIC:in (Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG) välillä (ks. http://www.denic.de/)


.dk-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröinnin jatkuminen edellyttää muun muassa voimassa olevien DIFO-sääntöjen noudattamista koskien ylätason verkkotunnusten .dk hallinnointia ja sisältäen DIFO:n valituslautakunnan tekemät päätökset sääntöjen artiklan nro 5 mukaisesti (ks. https://punktum.dk/en)


.eu-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .eu -verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan EURid:n voimassa olevia sääntöjä, jotka sääntelevät ylätason verkkotunnuksia .eu (ks. https://eurid.eu/d/24423975/terms-and-conditions_fi.pdf)


.fo-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .fo -verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan NIC.FO:n voimassa olevia sääntöjä, jotka sääntelevät ylätason verkkotunnuksia .fo (ks. https://nic.fo/about-us/terms-and-conditions)


.nl-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .nl-verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan SIDN:n voimassa olevia sääntöjä, jotka sääntelevät ylätason verkkotunnuksia .nl (ks. General Terms and Conditions for .nl Registrants)


.pl-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .pl -verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan NASK:n voimassa olevia sääntöjä, jotka sääntelevät ylätason verkkotunnuksia .pl (ks. https://dns.pl/en/pl_domain_name_regulations)


.rio-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .rio-verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan .rio-verkkotunnusten käynnistys- ja rekisteröintikäytäntöjä (ks. http://nic.rio/english/policies/)


.se-verkkotunnusten käyttö

Rekisteröimällä tai siirtämällä .se/.nu-verkkotunnuksen one.com toimii välittäjänä verkkotunnuksen omistajan ja IIS.se:n (The Internet Infrastructure Foundation) välillä, ja verkkotunnuksen omistaja suostuu noudattamaan IIS.se:n voimassa olevia sääntöjä, jotka sääntelevät ylätason verkkotunnuksia .se/.nu ks.:
IIS terms & conditions for .se
IIS terms & conditions for .nu
IIS privacy policy for .se
IIS privacy policy for .nu
one.com .se registrar


.travel-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .travel-verkkotunnuksen hän sitoutuu noudattamaan .travel-ehtoja, joiden mukaan sivuston on käsiteltävä matkailuun liittyvää toimintaa.


.uk-verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä .uk-verkkotunnuksen hän suostuu noudattamaan Nominetin voimassa olevia sääntöjä, jotka sääntelevät ylätason verkkotunnuksia .uk (ks. https://www.nominet.uk/domain-registration-tandc)

Muiden kuin tällä sivulla mainittujen verkkotunnusten kohdalla viitataan kulloisenkin ylätason verkkotunnuksen sääntöihin. Jos verkkotunnuksen omistaja ei noudata kulloisenkin verkkotunnuksen sääntöjä, one.comilla on oikeus poistaa asiakkaan verkkolevytila.


Yleisten ylätason verkkotunnusten käyttö

Verkkotunnuksen omistaja hyväksyy sen, että rekisteröimällä tai siirtämällä yleisen ylätason verkkotunnuksen one.comille hän suostuu noudattamaan one.comin verkkotunnuksen rekisteröintisopimusta (ks. http://www.one.com/fi/verkkotunnuksen-rekisterointisopimus)


Muiden verkkotunnusten käyttö

Sovellamme yksittäisten ylätason verkkotunnusten omia säännöksiä niillä verkkotunnuksilla, joita ei ole lueteltu yllä.


Maksuehdot

Katso yksittäisten verkkotunnusten erityismaksuehdot täältä https://www.one.com/fi/tuki/faq/kenelle-maksan-verkkotunnuksen-vuosimaksun.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/784 yhteyspiste:

Sähköposti: blockdisseminationofterroristcontentrequest@one.com

Tuetut kielet: englanti

Tämä yhteydenottotapa on tarkoitettu vain edellä mainitun asetuksen (EU) 2021/784 mukaiseen viestintään. Muihin tiedusteluihin ei vastata, vaan ne tulee lähettää asianmukaisten yhteydenottokanavien kautta.

Digipalvelulain yhteyspiste

Digipalvelulaki ("DSA") on yhtenäinen oikeudellinen kehys digitaalisten palvelujen tarjoajille Euroopan unionissa (EU).

DSA:n artiklan 11 mukaisesti Group.one on nimennyt osoitteen dsa-poc@group.one keskitetyksi yhteyspisteeksi suoraa viestintää varten Euroopan komission, jäsenvaltioiden viranomaisten ja Euroopan digitaalisten palveluiden lautakunnan kanssa. DSA:n soveltamista.

Englanti on ensisijainen kieli tämän yhteyspisteen kanssa käytävässä viestinnässä. Tämä yhteyspiste on varattu yhteydenpitoon yllä lueteltujen viranomaisten kanssa.