Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. black-green yellow_blue Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. 247 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Brug af WebCreator

Sideopsætning (Page setup)

Sideopsætningen er rygraden af din hjemmeside. Det er her du vælger baggrundsfarven, marginerne og titlen på din hjemmeside. Det er også her du kan vælge et billede som din baggrund.

Klik på Files -> Page setup for at åbne Sideopsætningsvinduet (page setup dialog).

Brug af WebCreators sideopsætningsdialog.

Hjemmesidetitel (Web Page Title)

Titlen på din hjemmeside vil blive vist i browserens titellinje. Som standard er denne dit domænenavn.

der vil vises i browserens title bar.

For at ændre din hjemmesides titel, skal du åbne Sideopsætningsvinduet (se ovenfor). Skriv derefter den ønskede titel i feltet Web page title og klik på OK

Ændring af hjemmeside-titlen i WebCreator.

Margin (Page Margin)

Din sides margin er afstanden mellem browserens kanter og indholdet på hjemmesiden. Du kan ændre marginen for alle sider i browseren.

For at ændre din sides margin skal du åbne Sideopsætningsvinduet (se ovenfor) og skrive (i pixels) de ønskede værdier. Klik derefter OK.

Tilpasning af side-margin i WebCreator.

Baggrundsfarve (Background Color)

Baggrundsfarven er den farve der vises bag indholdet på din hjemmeside

For at ændre baggrundsfarven for din hjemmeside skal du åbne Sideopsætningsvinduet (se ovenfor).

Klik på firkanten til højre for hex farvekoden (i dette eksempel #ffffff), for at åbne en farvepalet.

Ændring af baggrundsfarven på en webside i WebCreator.

Her kan du vælge en farve til din baggrund. Afslut ved at klikke på OK.

Valg af baggrundsfarve fra standardpaletten.

En alternativ måde at ændre baggrundsfarven er ved at klikke på baggrundsfarveikonet på værktøjslinjen. Dette vil åbne en standardpalet, hvor du kan vælge en farve.

Baggrundsbillede (Background Image)

Baggrundsbilledet kan enten være et af dine egne billeder eller foruddefinerede billeder fra skabelonen. Hvis skabelonen indeholder et baggrundsbillede, vil det være valgt her som standard. Baggrundsbilledet vises ikke blot en gang, men gentages i begge retninger til baggrunden er fyldt ud.

For at ændre baggrundsbilledet, skal du åbne Sideopsætningsvinduet (se ovenfor) og sætte hak i Use background image, hvis der ikke allerede er sat hak.

Valg eller ændring af et baggrundsbillede til en hjemmeside.

Skriv derefter enten stien direkte eller klik på Browse Files for at vælge et billede fra din server.

Afslut ved at klikke OK.

Gennemse filer for at vælge en baggrundsbilledfil fra serveren.

Styring af dit projekt

Med sidemenuen (sidebar) kan du styre de sider der er tilknyttet dit nuværende projekt. I sidemenuen kan du tilføje nye sider, og styre hvilke sider der skal være udgivet. Hver udgivet side i dit projekt vil automatisk blive tilføjet til menuen på alle siderne i projektet

Styring af et projekt med WebCreators sidebar.

Du kan slå sidemenuen til og fra ved at klikke på dette ikon:

Organisering af et projekt.

Med sidebaren kan du organisere dit projekt. Projektet kan indeholde udgivede og ikke-udgivede sider. Navnet på hver side vises i sidemenuen, med et link til hver side.

Styring af udgivne og ikke-udgivne filer i WebCreator.

Bemærk! Sidemenuen og Organize-knappen virker kun, hvis du arbejdet på et projekt (baseret på et af One.coms skabeloner).

Tilføj side (Add page)

For at tilføje en side til dit projekt, skal du klikke på knappen Add... i sidemenuen. Når du tilføjer en side, skal du udfylde tre felter.

Menu text er teksten der vises i menuen på din side. Hvis du ændrer denne tekst opdateres menuen automatisk på alle dine sider.

Filename bliver navnet som filen får på dit webhotel. Du kan tilgå filen manuelt vha. File Manager.

Web Page Title er teksten der vises i toppen af din browser. Den kan være forskellig på hver side. For eksempel kan du kalde den Min Hjemmeside - Produkter, hvis den side du er ved at tilføje indeholder produkter.

Tilføjelse af ny side til et WebCreator-projekt.

Klik på OK for at oprette den nye side.

For at tilføje et menupunkt som linker til et side, der ikke er en side i projektet, skal du klikke på Add external Link... I det nye vindue kan du give dit nye menupunkt en menutekst og angive placeringen. Vælg hvordan du ønsker menupunkt-linket skal åbne (nyt vindue eller samme vindue). Klik derefter OK.

Organisering

Ved at klikke på knappen Organize..., vil du få vist en liste over siderne i dit projekt. Klik på en af siderne og en række funktioner vil blive fremhævet til højre i vinduet.

Du kan flytte sider op og ned i menuen. Den øverste, vil stå først i menuen på din hjemmeside.

Hvis siden i menuen ikke er udgivet endnu (og vises under Unpublished i sidemenuen) skal du markere siden og trykke Publish for at udgive den. Hvis du derefter klikker Unpublish vil siden blive igen være ikke-udgivet.

For at ændre teksten i menuen, skal du ændre teksten i feltet Change menu text og klikke Update

For at slette en side fra dit projekt, skal du først klikke Unpublish, gemme projektet og derefter sørge for at den pågældende side ikke er åben i WebCreator.

Vælg filen fra listen og klik på Delete page

Udgive sider og gøre dem uudgivne.

For at gemme alle ændringer, klik til sidst på OK.

Ændre filnavn

For at ændre et filnavn skal filen være både uudgivet og inaktiv.

1. Tilgå WebCreator igennem File Manager ved at vælge en anden fil i det samme projekt (ikke den fil du ønsker at ændre) og klik derefter for at redigere ved hjælp af WebComposer (en anden betegnelse for WebCreator).

2. Klik på Organize-knappen.

3. Vælg den fil du ønsker at ændre. Klik på Unpublish og derefter på OK-knappen for at gemme dit projekt.

4. Klik på Organize-knappen igen.

5. Vælg filen, klik på Rename File og giv filen et nyt navn. Klik på OK og derefter OK igen. Gem projektet.

Hvis du oplever problemer med trin 5, er filen enten aktiveret eller udgivet. Sørg for at filen er uudgivet og gem projektet. Luk WebCreator og gentag trin 1 og derefter 4-5 igen.

Formatering

Når du tilføjer tekst til din hjemmeside, har du en lang række formateringsmuligheder, der afspejler mulighederne i et normal tekstbehandlingsprogram.

Mange muligheder for tekstformatering med WebCreator.

Typografiopsætning (style)

Når du formaterer tekst kan du vælge mellem en række standardtypografier, ved at markere teksten og vælge en typografi i Style drop-down menuen

Valg imellem standardtypografier.

Skrifttype (font)

For at ændre skrifttype, skal du markere teksten og vælge skrifttypen fra Font drop-down menuen

Valg af skrifttype til brug på websiden i WebCreator.

Skriftstørrelse (font size)

For at ændre skriftstørrelsen, skal du markere teksten og vælge den ønskede størrelse fra Size drop-down menuen.

Ændring af skriftstørrelsen fra drop down-menuen.

Skriftfarve (font color)

For at ændre skriftfarven, skal du markere teksten, klikke på ikonet Font color og vælge den ønskede farve.

Ændring af skriftfarven i WebCreator.

Skriftfremhævelse (highlighting)

For at fremhæve tekst, skal du markere teksten, klikke på ikonet Highlight color og vælge den ønskede farve.

Markering af tekst med markøren og farvepaletten.

Det vil få teksten til at se således ud:

Visning af markeret tekst på en WebCreator-side.

Fed, kursiv og understreget tekst

For at bruge fed, kursiv eller understreget tekst, skal du markere teksten og klikke på et af disse ikoner:

Hvordan fed tekst ser ud på en hjemmeside. Hvordan kursiveret tekst ser ud på en hjemmeside. Hvordan understreget tekst ser ud på en hjemmeside.

Nummererede lister og punktopstilling

For at indsætte en nummereret liste, skal du klikke på dette ikon på værktøjslinjen.

Indsættelse af en nummereret liste i WebCreator.

Det vil placere nummeret "1." på dit arbejdsområde. Skriv noget tekst og tryk ’Enter’ for at lave en ny linje.

Tilbagevenden fra en nummereret liste til almindelig redigering.

Når du er færdig, skal du enten trykke Enter og derefter Backspace for at vende tilbage til normal redigering.

Indsættelse af punktopstilling virker på samme måde, ved at klikke på dette ikon i stedet:

Oprettelse af en punktopstilling i WebCreator.

Forstørre/mindske indrykning (indent)

For at forstørre indrykningen på din tekst, skal du placere markøren på venstre side af teksten og klikke på increase indent ikonet.

Forøgelse af indrykning.

Dette vil forstørre indrykningen. For at mindske den igen, skal du placere markøren på venstre side af teksten og klikke på decrease indent icon.

Formindskelse af indrykning.

Hævet og sænket skrift (superscript/subscript)

For at lave sænket skrift, skal du markere din tekst og klikke på ikonet Subscript.

Sænket skrift og hævet skrift i WebCreator.

Det vil få teksten til at se således ud:

Brug af sænket skrift i WebCreator.

For at lave hævet skrift, skal du markere din tekst og klikke på ikonet Superscript.

Valg af hævet skrift i WebCreator.

Det vil få teksten til at se således ud:

Brug af hævet skrift i WebCreator.

Hyperlinks er en af de vigtigste funktioner i hjemmesideudvikling, da det binder dine sider sammen. Links kan enten være tekst eller billeder på din hjemmeside.

For at indsætte et link til en side eller en fil på din server skal du markere teksten eller billedet, du ønsker skal optræde som et link. Klik på link-ikonet og vælg Insert link to file or HTML Document...

Indsætte link til fil eller HTML-dokument

Det vil åbne en dialog, hvor du kan vælge en side eller en fil at linke til. Hvis filen ikke er en .html-fil, kan du vælge at få vist alle filtyper i stedet for kun .html-filer. Dette kræver, at filen allerede er uploadet til serveren. Du kan uploade filen med Filemanager eller et FTP-program før du gør dette.

Vælg siden eller filen at linke til

Klik på OK for at indsætte et link.

Hvordan et fil-link åbner, er meget forskelligt og afhænger af filtypen (.doc .pdf .xls...) i kombination med den browser, som dine besøgende bruger.

Nogle browsere har add-ons, sådan at filer kan vises direkte i browseren, hvorimod de fleste browsere ikke har dette, hvilket betyder at den besøgende efter at have klikket på dit link vil blive bedt om at downloade filen i stedet for at kunne få den vist direkte. Det har du ikke nogen mulighed for at påvirke.

Du kan selvfølgelig også linke til sider uden for din hjemmeside. For at gøre dette, skal du markere den tekst eller det billede, der skal være et link, klikke på link-ikonet og vælge Insert link to website.

Indsættelse af link til en webside.

Dette vil åbne en dialogboks:

Gennemsyn af filer der kan linkes til.

Skriv URL’en (fx http://www.anotherdomain.com) til hjemmesiden og klik på OK.

En anden mulighed, når du laver links, er at oprette en underside samtidig med at du opretter et link til den. For at gøre dette, skal du markere den tekst eller det billede, der skal være et link, klikke på link-ikonet og vælge Create new subpage and insert link.

Opret en ny underside i WebCreator.

Dette vil åbne en dialogboks. Først skal du vælge titlen på din underside ved at udfylde feltet Web page title.

Valg af title til websiden.

Vælg derefter om den ny side skal være en kopi (copy) af den nuværende side, en blank side (blank side) eller en blank side med centreret fastbredde layout (blank page with fixed-width layout).

Vælg at oprette en kopi af den nuværende eller en ny blank side.

Slut af med at skrive det ønskede filnavn i feltet File name. Dette skal ende på .html eller .htm.

Valg af filnavn til den ny side.

Klik på OK. Siden vil derefter blive indlæst i et nyt vindue.

For at fjerne et link uden at slette teksten/billedet, skal du markere linket, klikke på link-ikonet og vælge Remove link.

fjernelse af link uden at slette indholdet.

Teksten/billedet fjernes ikke når du fjerner links på denne måde.

Billeder

Du har tre muligheder, når du vil indsætte billeder på din hjemmeside, vha. WebCreator:

Uploade og indsætte billede
Indsæt billede fra webhotel
Indsæt clipart

Uploade og indsætte billede

Upload og indsættelse af billeder.

Acceptering af plug-in

For at kunne indsætte billeder direkte fra din computer, skal du installere et plug-in til billedupload. Plug-in’et vil have disse informationer:

Plug-in name:

Image Component for Ilosoft web page Composer

Plug-in author:

One.com A/S

Accept af One.coms plug-in for billed-upload. Installation af ActiveX control billedkomponenten fra One.com. Klikke for at bekræfte installation af plug-in.

Find billede

Efter installering af plug-in’et, skal du klikke på knappen Open... i det nyåbnede vindue.

Find billedet du ønsker at indsætte på din computer. Alle billedtyper er accepteret, inklusive PNG og GIF.

Finde billedfilen på din computer for at uploade den.

Rotation af billeder

Hvis du ønsker at rotere billedet, kan du gøre dette med de to knapper under knappen Open.... Du kan rotere i begge retninger.

Rotation af billedet mod venstre eller højre. Billede roteret mod venstre.

Vælg størrelse

Du kan vælge mellem fire forskellige billedstørrelser, når du uploader:

  • Lille billede (Small Image) - 180x135
  • Normalt (Normal) - 320x240
  • Stort billede (Large Image) - 640x480
  • Original størrelse (Original size)

Hvis filen er større end 80kb, kan du ikke vælge original størrelse. Når du indsætter flere billeder er original størrelse ikke anbefalet.

Indsæt billede fra webhotel

Hvis du vælger Insert image from server... åbnes en dialogboks hvor du kan se alle billeder på din server.

Indsættelse af et billede fra serveren.

Du kan navigere gennem dine mapper og finde det billede du vil indsætte på din hjemmeside.

Når du har fundet billedet, klikker du blot OK for at indsætte billedet ved markørens placering.

Indsæt clipart

WebCreator indeholder et udvalg af clipart i mere end 70 forskellige kategorier, lige fra simple sort-hvide tegninger til farverige billeder. Disse kan du frit bruge på din hjemmeside.

Indsættelse af clipart i WebCreator.

Når du har valgt din clipart, klikker du blot Insert for at indsætte billedet ved markørens placering.

Billeder i skabeloner

Det fleste billeder i WebCreator-skabelonerne kan udskiftes ved at markere dem, og trykke på Delete-knappen på dit tastatur. Dog er nogle billeder indsat i skabelonerne som baggrundsbilleder i tabelceller. Se i dette kapitel, Tabelcelle-indstillinger, hvordan du kan udskifte dem.

Tabeller og tekstbokse

Indsæt tabel

For at indsætte en tabel, skal du klikke på tabel-ikonet på værktøjslinjen.

Indsættelse af en tabel.

Vælg antallet af rækker og kolonner med musen og klik med musen for at indsætte tabellen.

Valg af antal tabelrækker og -kolonner.

Vil du åbne den avancerede dialogboks for tabeller, kan du enten klikke Insert -> Table eller Advanced efter klik på ikonet på værktøjslinjen. Den avancerede menu er beskrevet i kapitlet ’Tabelcelle-indstillinger’ herunder.

Tilføje rækker (rows) eller kolonner (columns)

For at indsætte en række i en tabel, skal du højreklikke i rækken over det sted, hvor den nye række skal indsættes, og vælge Insert Row

Tilføjelse af tabelrækker og -kolonner i WebCreator.

For at indsætte en kolonne i en tabel, skal du højreklikke i kolonnen til venstre for det sted, hvor den nye kolonne skal indsættes, og vælge Insert Column

Indsættelse af en tabelkolonne.

Slette rækker eller kolonner

For at slette en række eller kolonne, skal du højreklikke i den og vælge enten Delete Row (række) eller Delete Column (kolonne)

Sletning af rækker eller kolonner i WebCreator.

Tabelindstillinger (Table properties)

For at åbne de avancerede tabelindstillinger, skal du højreklikke på tabellen og vælge Table properties.

Redigering af avancerede tabel-egenskaber.

Vælg størrelsen på din tabel øverst. Klik på %-knappen for at ændre til pixels. Hvis højden eller bredden er sat til ’auto’, vil tabellen være lige så bred og høj som sit indhold.

Valg af en tabels størrelse.

Vælg derefter kantbredde og -farve. Hvis bredden er sat til 0, vil tabellen ikke have en kant. Skriv hex-farvekoden på den ønskede farve i farvefeltet, eller klik på farve-ikonet for at ændre farven.

Valg af tabellens bredde og farve.

Derefter kan du vælge en margin til dine tabelceller, ved at skrive et antal pixels i det næste felt.

Indstilling af tabel-cellemargin ud fra antal pixels.

Nedenunder kan du vælge ombrydning for din tabel. Hvis du vælger In front of text (foran tekst), kan tabellen flyttes frit rundt foran tekst og billeder.

Valg af tekstombrydning for en tabel i WebCreator.

Du kan derefter vælge en baggrundsfarve til din tabel ved at klikke på farve-ikonet. Som standard er baggrunden i en tabel gennemsigtig.

Valg af baggrundsfarve til en tabel.

Til sidst kan du vælge et baggrundsbillede til din tabel, ved at sætte hak i Use background image. Klik derefter enten Browse Files for at vælge et billede fra dit webhotel, eller skriv stien direkte i tekstfeltet. Afslut ved at klikke OK for at gemme dine ændringer.

Valg af baggrundsbillede til en tabel.

Tabelcelle-indstillinger

For at ændre indstillinger for en enkelt celle, skal du højreklikke i den og vælge Table cell properties.

Ændring af egenskaber for en enkelt celle.

Dette vil åbne en dialogboks.

I toppen kan du vælge en fast bredde og højde på cellen. Klik på %-knappen for at ændre til pixels.

Hvis disse er sat til auto, vil cellen have højde og bredde, svarende til indholdet i dem.

Valg af bredde og højde for cellen.

Herunder kan du vælge tekstjustering (alignment) for cellen, både lodret og vandret.

Valg af lodret og vandret tekstjustering for cellen.

Du kan derefter vælge en baggrundsfarve til cellen, ved at klikke på farve-ikonet. Som standard er baggrunden samme farve som tabellen.

Valg af baggrundsfarve for cellen.

Til sidst kan du vælge et baggrundsbillede til din celle, ved at sætte hak i Use background image. Klik derefter enten Browse Files for at vælge et billede fra dit webhotel, eller skriv stien direkte i tekstfeltet. Afslut ved at klikke OK for at gemme dine ændringer.

Valg af baggrundsbillede for cellen.

Tekstbokse (text boxes)

Tekstbokse er en enkelt tabelcelle, som kan flyttes frit rundt. Tekstbokse kan være gennemsigtige eller have en baggrund.

Tegne en tekstboks

For at tegne en tekstboks, skal du enten klikke Draw -> Draw text box eller det tilsvarende ikon på værktøjslinjen.

Tegning af tekstboks i WebCreator.

Vælg Draw transparent text box for at lave en tekstboks med gennemsigtig baggrund.

Klik og træk til din tekstboks har den ønskede størrelse.

Tegning af en transparent tekstboks i WebCreator.

Flytte en tekstboks

En tekstboks kan flyttes frit på arbejdsområdet. For at flytte en tekstboks, skal du klikke på den og trække den til den ønskede placering.

Flytning af en tekstboks.

Ændre størrelse for tekstboks

For at ændre størrelsen på en tekstboks, skal du først klikke på den. Du kan nu ændre størrelsen på tekstboksen til den størrelse du ønsker, ved at klikke og trække i de hvide bokse.

Ændre størrelse af en tekstboks.

Formatering af tekstbokse

For at formatere en tekstboks (fx baggrundsfarve, kantfarv osv.) henviser vi til kapitlet Tabelcelle-indstillinger ovenfor

Gæstebog i WebCreator

Oprettelse af gæstebog

Klik på Insert og derefter Guestbook

Vælg udseende til din gæstebog.

Vælg udseende til gæstebogen

Vælg indstillinger for din nye gæstebog og giv den et navn.

Vælg indstillinger og navn til din nye gæstebog

Hvis du ønsker en første besked i din gæstebog, kan du indtaste den her. Eller check boksen for ingen første besked.

Indtast en valgfri første besked i din gæstebog

Klik på Install, og klik derefter på Finish.

Du kan nu trække og slippe gæstebogen derhen, hvor du ønsker den.

Ændre indstillinger i gæstebogen

Højreklik på gæstebogen i WebCreator og du kan se en række muligheder for ændringer du kan foretage.

Højreklik for at se indstillingerne i WebCreator gæstebogen

Egenskaber for gæstebog

Egenskaber for gæstebog

Tip! Indstil bredden til 100%, og gæstebogen vil automatisk tilpasse sin størrelse og derved gøre det lettere for dig at trække og slippe den ind i en tabelcelle, hvor du ønsker den - hvis din side har tabeller.

Oversigt

Lås gæstebogen eller lås den op for at styre, om det skal være muligt at skrive beskeder eller ej.

Lås din gæstebog eller lås den op

Beskeder

Gæstebogs-meddelelser

Ved at vælge en besked kan du skjule, slette eller redigere den.

Skjul eller slet eller rediger en gæstebogs-meddelelse

Præferencer

Gæstebogs-præferencer

Under fanen Udseende kan du ændre nogle af de valg, du traf under installationen af gæstebogen.

Under Citation kan du ændre, hvordan det annonceres, at en person har skrevet i gæstebogen.

Under Form Link kan du vælge, hvad write in guestbook-linket skal sige, og om det skal vises som et hyperlink eller en knap.

Under Form Design kan du vælge udseende for den formular, der fremkommer, når nogen vælger at skrive et indlæg i gæstebogen.

Under Customize kan du ændre farver for de forskellige tekstdele af gæstebogen.

Husk at klikke på Update efter alle ændringer, du laver under en fane under Preferences, da ændringerne ellers ikke vil blive gennemført.

Tilføje en eksisterende gæstebog

Du kan vise den samme gæstebog på flere sider, end der hvor den var installeret. Klik på View og derefter Manage guestbooks. Marker den gæstebog du ønsker at indsætte og klik på Insert-knappen.

Vis din gæstebog på flere sider

Fjerne eller afinstallere gæstebog

Hvis du bare ønsker at fjerne gæstebogen (for eksempel at flytte den til en anden side).

Marker gæstebogen og tryk på Delete-tasten på dit tastatur.

For at afinstallere din gæstebog skal du klikke på View og derefter Manage guestbooks. Marker den gæstebog, du ønsker at afinstallere og klik på Manage.

Vælg Delete til venstre og følg instruktionerne for permanent at afinstallere din gæstebog.

Instruktioner om afinstallation af gæstebogen

Fjerne billeder

Hvordan man fjerner et billede, afhænger af, hvilken type billede der er tale om.

Ved et almindeligt billede klikker du blot for at markere billedet, og klik derefter for at slette det, akkurat som du ville gøre med tekst.

Hvis billedet er et tabel-baggrundsbillede, skal du højreklikke i tabel-cellen og derefter vælge Table Cell Properties og dernæst fjerne eller ændre baggrundsbilledet under Background image .

For at fjerne et baggrundsbillede skal du klikke på File, derefter på Page Setup og fjerne eller udskifte billedet under Background Image .

Embedding

Embedde objekter

Du kan embedde videoer og andre objekter i WebCreator.

For at embedde skal du klikke på Embed Flash or insert Guestbook-knappen og vælge Embed Flash. Indsæt Flash-koden og klik på OK.

Hvis du ikke selv kan programmere Flash-koden, kan du benytte flg. fif: Upload videoen til YouTube, som derefter opretter den kode, du har brug for. Kopier koden og indsæt den i Embed Flash-vinduet i WebCreator.

For at få embed-koden ud af galleriet skal du først tillade sharing (deling). Log ind i dit Kontrolpanel, klik på Gallery og på Edit for det pågældende album og sæt sharing (deling) til On.

Når du har sikret dig, at sharing (deling) er tilladt i dit galleri, tilgå da albummet i galleriet så du kan se billederne inden i det pågældende album.

Klik på Embed-linket og kopier embed-koden. Klik på Insert og indsæt koden i Embed Flash-vinduet i WebCreator.