Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

HTML parametre til at embedde Webshoppen

Parametre er indstillinger, der definerer hvordan din webshop ser ud på din hjemmeside. For eksempel kan du bestemme, hvordan dine varer sorteres og hvordan et billede vises.

Parametrene er en del af embed-koden af din webshop og den ser sådan her ud:

showCategorySelector: true imageRatio: 'square' cropImages: true productsPerPage: 15 productsPerRow: 5 sortProducts: 'name-ascending' userCanSortProducts: true embedType: 'html'

Hvis du bruger hjemmesideprogrammet til at udgive din webshop, kan du let ændre indstillingerne der. Men hvis du ønsker at embedde din webshop manuelt med HTML koden, skal du bruge denne guide.


Hvilke parametre kan jeg ændre?

Du kan ændre de følgende parametre:

Vis kategorivælger
Billedestil
Beskær varebilleder
Varer per side
Varer per række
Sorter varer
Brugeren kan sortere varer
Embedtype

Vi har opstillet, hvad hver parameter gør, og hvordan du kan justere den.


Vis kategorivælger

Viser en rullegardinmenu med alle kategorierne i din webshop. Det giver dine besøgende muligheden for kun at se varer fra en specifik kategori.

Skift værdierne til true for at aktivere rullegardinmenuen eller false for at deaktivere den.

Eksempel

showCategorySelector: true

Billedestil

Giver dig mulighed for at ændre formen på dine billeder på din webshops sider.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

  • Vis billeder som kvadrater: 'square'
  • Vis billeder i portrættilstand: 'portrait'
  • Vis billeder i landskabstilstand: 'landscape'
  • Vis billeder i deres originale form: 'actual'

Eksempel

imageRatio: 'square'

Beskær varebilleder

Med denne indstilling bestemmer du, om du vil beskære billederne til den form du har valgt i billedestil, eller hvis du vil passe hele billedet ind i en miniatureudgave, mens du beholder højde-bredde-forholdet.

Skift værdien til true, for at beskære billeder eller false for at passe billedet ind i miniatureudgaven

Eksempel

cropImages: true

Varer per side

Denne indstilling bestemmer antallet af varer, der vises i webshoppens oversigt. Det er også antallet af varer, der indlæses når en kunde klikker på "Indlæs flere..." knap nederst på varevisningen. Bare skift tallet til det antal varer, som skal vises.

Eksempel

productsPerPage: 15

Varer per række

Med denne indstilling kan du bestemme, hvor mange varer der vises per række. Der skal minimum vises 2 varer per række, og der kan maksimalt vises 8. Bare skift tallet i afslutningen af parameteren, så det passer til dine behov.

Eksempel

productsPerRow: '4'

Sorter varer

Sæt en standardrækkefølge for de varer du sælger. Du kan for eksempel vise de nyeste varer først.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

  • Sorter alfabetisk: 'name-ascending'
  • Nyeste først: 'age-ascending'
  • Billigste først: 'price-ascending'
  • Dyreste først: 'price-descending'

Eksempel

sortProducts: 'name-ascending'

Brugeren kan sortere varer

Med denne indstilling kan du bestemme om du vil have en rullegardinmenu i din webshop, som giver dine besøgende mulighed for at ændre, hvordan varerne sorteres. Sorteringsmulighederne er de samme som Sorter varer indstillingerne. Den besøgende kan for eksempel søge efter de nyeste eller de billigste varer.

Skift værdierne til true for at aktivere rullegardinmenuen eller false for at deaktivere den.

Eksempel

userCanSortProducts: true

Embedtype

Denne parameter indeholder intern information om din webshop. Du behøver ikke selv at ændre denne parameter, den vil blive ændret automatisk alt afhængig af, hvordan du udgiver din webshop.

Eksempel

embedType: 'html'

Relaterede artikler:Related articles:

CSS-parametre for Webshoppen
I gang med webshop