I gang med Hjemmesideprogram

1. Logge ind i Hjemmesideprogrammet
2. Vælge en skabelon
3. Oprette din første side
4. Tilføje flere sider
5. Redigere en side eller skabelon
6. Gemme dine ændringer
7. Forhåndsvise og udgive din hjemmeside

1. Logge ind i Hjemmesideprogrammet

Begynd at lave din egen hjemmeside ved at logge ind i Hjemmesideprogrammet. Du kan tilgå Hjemmesideprogrammet direkte igennem din browser eller igennem One.com Kontrolpanelet eller fra denne side:

https://webeditor.one.com/

Brugernavnet er den e-mailadresse og adgangskoden er den, som du bruger til dit One.com kontrolpanel.

Indlogning i Web Editor fra Kontrolpanelet. Indlogning i Hjemmesideprogrammet fra URL.

2. Vælge en skabelon

Efter at du for første gang har logget ind i Hjemmesideprogrammet, vil du blive bedt om at vælge en skabelon til brug for din hjemmeside. Du kan senere vælge en anden skabelon, kombinere forskellige skabeloner eller endda opbygge dit eget layout ved at vælge en blank skabelon.

Valg af skabelon

3. Oprette din første side

Når du har valgt en skabelon, bliver der automatisk oprettet fire sider. Disse sider kaldes "Home", "About", "Photos" og "Contact". Lav gerne titlerne om, eller behold standardtitlerne. "Home"-siden vil blive brugt som din startside til den hjemmeside, du laver.

Oprettelse af din første side.

4. Tilføje flere sider

Tilføj en ny side ved at klikke på New Page-knappen. Hvis du ønsker et anderledes design på din side, kan du oprette en side med en anden skabelon. Du kan tilføje en side med en anden skabelon ved at vælge Use another template i rullegardinmenuen.

Tilføjelse af sider med en anden skabelon.

Du kan tilføje undersider til en bestemt side ved at klikke på pilen ved siden af sidens navn og vælge Add subpage... i den menu, som kommer frem.

Tilføjelse af undersider

5. Redigere en side eller skabelon

Du kan enten redigere en bestemt side eller designskabelonen. Ved aktivering af Edit Page vil ændringer kun påvirke den valgte side. Når Edit template er aktiveret, vil ændringer påvirke det overordnede design for alle sider baseret på denne skabelon. Husk at vælge den rigtige redigeringstilstand før du begynder at redigere.

Redigering af en side eller skabelon.

Dine sider og skabeloner består af elementer, der hedder Components. Du kan kombinere og tilpasse disse komponenter og skabe et unikt udseende til din hjemmeside.

For at tilføje en komponent til din side skal du trække og slippe den pågældende komponent fra den venstre menu og derhen, hvor du vil placere den på siden. Den pil, som viser sig, angiver hvor komponenten vil blive placeret, når du slipper den i arbejdsområdet.

Pilen viser hvor komponenten vil blive placeret.

Striberne, der vises over komponenter i arbejdsområdet, fortæller dig, at de ikke kan redigeres i den redigeringstilstand du har valgt. Du er nødt til at ændre redigeringstilstand til enten Edit page eller Edit template.

Hver komponent har forskellige egenskaber, som kan redigeres igennem den menu, der kommer til syne under arbejdsområdet, når du har klikket på komponenten. Tjek at den komponent, som du ønsker at redigere, er tilføjet dit arbejdsområde, og at du klikker på den specifikke komponent, som du vil redigere. Ved at redigere Properties kan du ændre den valgte komponents udseende og opførsel.

Egenskaber ændre udseende og opførsel.

De forskellige komponenter du kan tilføje er:

Boks: en beholder til andre komponenter.
Tekst: en boks med tekstindhold.
Billede: at billede fra dit webhotel.
Menu: kæder dine sider sammen og gør det muligt at navigere mellem de forskellige dele af din hjemmeside.
Tabel: en tabel med rækker og kolonner.
Video: en video fra YouTube.
Like-knap: en Like-knap til dine hjemmesideprogram-sider.
Like-boks: en Like-boks til din Facebook-side.
Kode: tilpasset HTML- og JavaScript-kode.

Undo- og Redo-knapper placeret i det øverste højre hjørne gør det muligt for dig at gå tilbage og frem igennem de ændringer du har lavet.

Fortryd og Annuller fortryd findes i øverste højre hjørne.

6. Gemme dine ændringer

Klik på Save-knappen for at sikre, at dine ændringer bliver gemt. Save-knappen er placeret i øverste venstre hjørne.

Gemme dine ændringer.

7. Forhåndsvise og udgive din hjemmeside

Du kan forhåndsvise de ændringer, du lige har lavet på din side, før du udgiver din hjemmeside ved at klikke på Preview-knappen. Preview-tilstanden lader dig inspicere din hjemmeside uden at gøre dine ændringer synlige for andre. Når du er tilfreds med din hjemmeside, klikker du på Publish-knappen for at opdatere din aktuelle hjemmeside med dine ændringer. Ved at klikke på Publish gør du din side synlig for andre, når de indtaster dit domænenavn i adressefeltet i deres browser.

Forhåndsvis din side ved at klikke på forhåndsvisningsknappen. Udgiv dit site ved at klikke på udgivelsesknappen.

Tillykke, du har nu bygget din første hjemmeside ved hjælp af Hjemmesideprogrammet!