Kan jeg definere en fast størrelse på mine mailkonti?

Der er ingen grænser uddover webhotellets samlede størrelse.

Det vil sige at hvis du har et 15 GB webhotel, og to mailkonti, så må den samlede mængde af mails ikke overstige mere end 15 GB, hvis webhotellet alene benyttes til mail.