Kan jeg definere en fast størrelse på mine mailkonti?

Der er ingen grænser uddover webhotellets samlede størrelse.

Det vil sige at hvis du har et ${webspaceSizeSmall} GB webhotel, og to mailkonti, så må den samlede mængde af mails ikke overstige mere end ${webspaceSizeSmall} GB, hvis webhotellet alene benyttes til mail.