Hvordan tilføje komponenter i Hjemmesideprogrammet?

Dine sider og skabeloner er opbygget af elementer, der hedder Komponenter. Du kan kombinere og tilpasse disse komponenter og skabe et unikt udseende til din hjemmeside.

For at tilføje en Komponent til din side skal du klikke og trække den specifikke komponent fra venstre menu derhen, hvor du vil placere den på siden. Pilen som kommer frem, angiver hvor komponenten vil blive placeret, når du slipper den på arbejdsområdet.
Drag the component in your work space

Striberne, der fremkommer over komponenterne i arbejdsområdet, viser dig at de ikke kan redigeres i redigeringstilstanden du har valgt. Du skal skifte redigeringstilstand til enten Rediger side eller Rediger skabelon.

Hvordan flytter jeg en komponent fra skabelon til side?
Hvordan tilføjer jeg en ny side?
Brug af billeder i Hjemmesideprogrammet