Hvem er Domain Renewal Group og DROA?

One.com varetager fornyelse af domænet og opkræver derfor en årlig domæneafgift. Eneste undtagelse er .dk-domænet, som håndteres og opkræves af DK Hostmaster.

Men da kontaktinformationer for et domæne er offentligt tilgængelige via de såkaldte WHOIS-databaser på internettet, sker det at visse firmaer uretmæssigt forsøger at opkræve en domæneafgift.

Eksempler på firmaer med en forretningsmodel baseret på denne uetiske praksis er Domain Renewal Group, Namejuice.com og Domain Registry Of America (DROA). Nogen komplet liste over den slags virksomheder findes ikke, og det samme firma kan sagtens operere under forskellige navne.

Firmaernes fremgangsmåde er masseudsendelse af faktura-lignende breve og e-mails til domæneejere under foregivende af at være den retmæssige registrar og ansvarlig for domænets fornyelse. Firmaets egentlige hensigt lægges ikke åbent frem, men deres mål er at overbevise domæneejeren om at flytte domænet og forpligte sig til at lade firmaet kontrollere domænet for en årrække.

Når en domæneejer indgår en aftale med et sådant firma, vil det ofte vise sig meget vanskeligt for domæneejeren at skifte hosting-udbyder under en bekostelig og kontraktligt fastsat abonnementsperiode.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal reagere på fakturalignende henvendelser vedrørende dit domæne, sendt fra andre end One.com, så kontakt vores support, før du betaler fakturaen.