Få en e-mailadresse med webmail

Når du køber webhosting hos One.com, får du lige så mange e-mailadresse du ønsker. Din e-mailadresse kan du benytte til kommunikation på internettet og din e-mailadresse vil indeholde dit eget domæne f.eks ditnavn@ditdomæne.dk.

Vælg et godt navn til din e-mailadresse

Hver e-mailadresse, du vælger at oprette, skal du give et unikt navn. Der kan være mange forskellige kombinationer af navne m.v., men vi anbefaler, at du giver hver enkelt e-mailadresse et nemt og huskbart navn, så du sikrer, at dem, der skal sende mails til dig, nemt kan huske adressen, og ikke laver fejl, når de skal sende til dig. Et meget udbredt valg er f.eks. at vælge flg. form i en e-mailadresse: fornavn.efternavn@ditdomæne.dk, hvor ditdomæne.dk er det domæne, du har hos One.com.

Hurtig og brugervenlig webmail

Din e-mailadresse bliver ved oprettelsen automatisk tilkoblet One.coms brugervenlige webmail. Med webmail kan du sende og modtage mails fra enhver computer med internetadgang. One.coms webmail har en stilfuld og hurtig brugerflade, man ellers normalt kun finder i deciderede emailklienter. Desuden indeholder webmailen en kalender, som du kan bruge til at styre dine aftaler. Den indbyggede adressebog gør det nemt at holde styr på dine mange kontakter. Desuden er der rige muligheder for at nemt og hurtigt at organisere emails og sortere dem i mapper efter dit eget valg.

Luk