Email-Icon Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Domains-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Icon-Internet Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Hosting-SVG-Box Created with Sketch. Trust Pilot Stars Created with Sketch. 1-5-million Created with Sketch. black-green yellow_blue Control-panel-Icon Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. WSB-Brush Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Email-Icon Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. Icon-ECommerce-Seperator Created with Sketch. icon-slider-next Created with Sketch. icon-slider-prev Created with Sketch. Webmail-icon Created with Sketch. heart Created with Sketch. Open-24-7 Created with Sketch. 247 Created with Sketch. open24 Created with Sketch. 24 7 trusted Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch.

Správa e-mailu

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se následující průvodce ke správě e-mailu. Sekci Mail-administration si zobrazíte tak, že se přihlásíte do svého ovládacího panelu a kliknete na Mail-administration.

Vytvoření nového e-mailového účtu

V ovládacím panelu vyberte Správa e-mailu.

Index

Změna hesla do e-mailu
Smazání e-mailové adresy
Přeposílání zpráv
Přeposílání zpráv bez ukládání jejich kopie
Alias
Úprava aliasu
Smazání aliasu
Doménový koš
Viry a spam
Přihlášení do webmailu
Nastavení e-mailového klienta

Změna hesla do e-mailu

Chcete-li změnit heslo k e-mailu, vyhledejte svou e-mailovou adresu v seznamu a klikněte na Edit.

Změna hesla pro váš e-mailový účet

Zadejte své nové heslo do prázdných polí a klikněte na Save.

Úprava hesla pro e-mailový účet a přeposílání e-mailů

Smazání e-mailové adresy

Chcete-li smazat e-mailovou adresu, vyhledejte ji v seznamu a klikněte na Remove.

Smazání e-mailové adresy jejím odstraněním ze seznamu e-mailových účtů

Poté toto smazání potvrďte kliknutím na Approve.

Při potvrzení se smaže účet a všechny e-maily, které jsou na tomto účtu uloženy.

Poznámka: Při smazání e-mailového účtu dojde rovněž k odstranění všech e-mailů, které jsou v něm uloženy.


Přeposílání zpráv

Chcete-li si nechávat přeposílat e-maily na jinou adresu, vyhledejte v seznamu adresu, z níž chcete e-maily přeposílat, a klikněte na Edit.

Úprava vlastností účtu pro nastavení přeposílání e-mailů

Klikněte na Yes pod položkou Would you like to forward mails to other e-mail accounts?

Zvolte přeposílání e-mailů na jiné e-mailové účty.

Poté zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete e-maily přeposílat, a klikněte na Next.

Zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy přeposílat.

Stejný postup opakujte i pro všechny ostatní e-mailové adresy pro přeposílání. Poté klikněte na Save.

Všechny adresy pro přeposílání e-mailů se zobrazí v seznamu.

Poznámka: při přeposílání pošty z e-mailového účtu se přeposlané e-maily budou ukládat do schránek účtů, z nichž jsou přeposílány.


Přeposílání zpráv bez ukládání jejich kopie

Chcete-li přeposílat zprávy na e-mailovou adresu bez ukládání jejich kopie na serveru, vytvořte si Alias (viz následující kapitolu).


Alias

Alias je e-mailová adresa, která se používá výhradně k přeposílání e-mailů. Do schránky aliasu e-mailové adresy se proto neukládají žádné zprávy.

Chcete-li vytvořit alias, klikněte na New alias.

Nastavení e-mailové adresy jako aliasu.

Zadejte e-mailovou adresu, z níž se budou zprávy přeposílat.

Vytvoření aliasu zadáním názvu účtu

Poté zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy přeposílat, a klikněte na Next.

Zadání e-mailové adresy, na kterou se mají zprávy přeposílat

Tento postup opakujte pro každou e-mailovou adresu, u níž chcete provádět přeposílání. Poté klikněte na Save.

Všechny adresy pro přeposílání e-mailů se zobrazí v seznamu.

Úprava aliasu

Chcete-li přidat e-mailové adresy do seznamu aliasu pro přeposílání nebo je z něj naopak odebrat, vyhledejte příslušnou adresu v seznamu a klikněte na Edit.

Změna v aliasu lze provádět prostřednictvím seznamu aliasů.

Poté klikněte buď na Remove, čímž vymažete adresu ze seznamu, nebo vyplňte e-mailovou adresu a klikněte na Next.

K odstranění nebo přidání e-mailové adresy stačí jedno kliknutí.

Po dokončení klikněte na Save.

Posledním krokem je uložení změn v nastavení přeposílání e-mailů.

Smazání aliasu

Chcete-li alias smazat, vyhledejte jej v seznamu a klikněte na Remove.

Odstraněním aliasu ze seznamu se daný alias smaže.

Poté toto smazání potvrďte kliknutím na Approve.

Kliknutím na Potvrdit potvrdíte smazání aliasu.

Poznámka: Smazání aliasu nebude mít žádný vliv na uložené e-maily nebo e-mailové adresy, na které se z tohoto aliasu přeposílají zprávy.


Doménový koš

Doménový koš je e-mailová adresa ve vaší doméně, která zachycuje všechny e-maily, odeslané na neexistující e-mailový účet ve vaší doméně. To zpravidla znamená, že na tuto e-mailovou adresu je doručováno značné množství spamu. Berte tuto skutečnost v úvahu a pokud si nejste jisti, raději si doménový koš neaktivujte.

Chcete-li vytvořit doménový koš, zvolte možnost Use the following "catch-all" address.

Vyberte adresu, která bude sloužit jako doménový koš.

Zadejte e-mailovou adresu, která se použije jako doménový koš (musí to být existující e-mailová adresa ve vaší doméně) a klikněte na Update.

Při aktualizaci nastavení se zadaná adresa stane doménovým košem.

Viry a spam

Konfigurace filtru proti virům a spamu

Přihlášení do webmailu

Přihlášení do webmailu je popsáno v našem průvodci.

Nastavení e-mailového klienta

E-mailový účet, který jste si vytvořil(a) prostřednictvím ovládacího panelu, můžete nastavit v celé řadě e-mailových klientů. Níže je uveden seznam nejčastěji používaných programů:

Microsoft Outlook 2016
Android
Thunderbird
Mail OS X (Lion)
iPhone/iPad/iOS 7/8/9