Konfigurera virus- och spamfilter

Spam- och virus-filtret can endast användas av en administratör eller gästanvändare med dessa befogenheter. Det här exemplet visar hur man sätter upp det som administratör.

Öppna www.one.com och välj Kontrollpanel.

Välj Kontrollpanel för att konfigurera ditt virus- och spamfilter.

Ange Domän och Lösenord. Lösenordet återfinns i det brev med koder som vi har skickat. Klicka på Log on (Logga in)

Logga in på Kontrollpanelen för att komma till virus- och spaminställningarna.

Välj Virus & Spam

Klicka på Virus & Spam-ikonen i Kontrollpanelen.

Välj den e-mailadressen du vill skydda och klicka på Edit (Redigera).

Välj den e-postadress som du vill ändra virus- och spamskyddet för.

Ange önskade inställningar för virus- och spamfiltret och klicka på Save (spara).

Ange de inställningar du föredrar för virus- och spamfiltret.