Konfigurera virus- och spamfilter

Spam och virusfiltret kan administreras av innehavaren av e-mailadressen samt av administratören för domänen. Detta exempel visar hur du som "domän administratör" aktiverar virusfiltret.

Öppna www.one.com och välj Kontrollpanel.

Välj Kontrollpanel för att konfigurera ditt virus- och spamfilter.

Ange Domän och Lösenord. Lösenordet återfinns i det brev med koder som vi har skickat. Klicka på Log on (Logga in)

Logga in på Kontrollpanelen för att komma till virus- och spaminställningarna.

Välj Virus & Spam

Klicka på Virus & Spam-ikonen i Kontrollpanelen.

Välj den e-mailadressen du vill skydda och klicka på Edit (Redigera).

Välj den e-postadress som du vill ändra virus- och spamskyddet för.

Ange önskade inställningar för virus- och spamfiltret och klicka på Save (spara).

Ange de inställningar du föredrar för virus- och spamfiltret.