Hem Guides & FAQ
print

Användning av Bix i Windows

Installation av Bix på en Windows-dator

Efter att du har laddat ner installationsprogrammet för Windows letar du upp filen OneComCloudDrive.exe på datorn. Många webbläsare sparar automatiskt filen i Downloads-mappen. Kontrollera webbläsarens inställningar om du är osäker på var filen sparas.

Öppna installationsfilen för Cloud Drive

Dubbelklicka på filen för att starta installationsprogrammet. Om Windows frågar om du verkligen vill köra filen klickar du på Run.

Kör installationsfilen för Cloud Drive

Välj språk och klicka på OK.

Välj installationsspråk

Klicka på Next för att gå vidare.

Installationsguiden för Cloud Drive

Bix kommer att be dig godkänna licensavtalet (EULA) från One.com och licensavtalet för Gracenote. Klicka på Next och I Agree.

Godkänn licensavtalet (EULA)

Bläddra fram till mappen där du vill installera programmet eller använd standardplatsen. Klicka på Install.

Välj i vilken mapp som Cloud Drive ska installeras

Vänta medan Bix installeras.

Cloud Drive installeras Vänta

Klicka på Finish för att slutföra installationen.

Klicka på Slutför för att slutföra installationen

Inloggningsrutan för Bix kommer att visas. Skriv in ditt domännamn, användarnamn (e-postadress) och lösenord, och klicka på Next.

Logga in på Cloud Drive med domännamn e-postadress och lösenord

Från listan av drives väljer du den drive som du vill använda.

Din dator är nu klar att använda Bix-programmet.

Synkronisering av mappar till Bix

Välj vilka drives som ska konfigureras

Du kan när som helst välja att påbörja synkronisering av en mapp till Bix. För att göra detta väljer du Add folder to sync högst upp i Bix File Viewer.

Lägg till mappar för synkronisering

Från listan av mappar kan du välja vilka som ska synkroniseras. Som standard visas Dokument, Bilder, Musik och Videoklipp - om dessa mappar finns.

Välj mappar att synkronisera

Om du vill synkronisera andra mappar än dessa klickar du på Add another folder och väljer den mapp som du vill synkronisera. Klicka på OK så kommer Bix direkt att börja synkronisera innehållet från mapparna till molnet.

Dina filer kommer automatiskt att synkroniseras till standardplatsen och genvägar kommer att skapas.

Lägg till andra mappar för synkronisering

Om du vill ändra platsen för datan högerklickar du på Bix-ikonen nere till höger på skärmen.

Cloud Drive kan nås via systemfältet

Klicka sedan på Settings.

Välj inställningar i menyn

Klicka på Job settings

Cloud Drive projektinställningar

Klicka på Move.

Ändra standardplatsen för data

Välj eller skapa den mapp som du vill använda för realtidssynkronisering och klicka på OK.

Välj en mapp att använda för realtidssynkronisering

För att stoppa synkroniseringen av en mapp högerklickar du på mappen och väljer Cancel Sync medan synkroniseringen pågår. Genom att högerklicka på en mapp kan du också se mappens innehåll och dess egenskaper.

Avbryt synkronisering genom att högerklicka på mappen

Bix hittar metadata såsom titel, album och sångnamn för din musik med hjälp av Gracenotes mediadatabas. När Gracenotes används visas Powered by Gracenote i File Viewer.

Användning av Bix snabbmeny

Ansluter till Gracenotes databas för albuminformation

Högerklicka på en mapp på din dator för att komma åt snabbmenyn.

Du kan använda snabbmenyn för att lägga till en mapp för synkronisering i Bix, dela den med vem som helst, se olika tillgängliga versioner och få mer information om hur programmet används.

Nerladdning av mappar från Bix

Öppna snabbmenyn för att lägga till mappar för synkronisering

Du kan ladda ner vilken mapp du vill från Bix till din dator. För att ladda ner en mapp klickar du på Edit bredvid mappen som du vill ladda ner. Längst ner väljer du Bix and my computer från This folder should be stored-menyn och sedan väljer du var du vill spara mappen på din dator. Klicka på Save.

När väljer att spara kommer mappen att laddas ner till din dator.

Sammanfogning av mappar i Bix

Ladda ner mappar från Cloud Drive till din dator

Om du försöker lägga till en mapp från din dator till Bix med samma namn som en befintlig mapp, kan du välja att sammanfoga mappen på din dator med mappen på Bix, genom att klicka på OK.

Om du försöker ladda ned en mapp från Bix till din dator med samma namn som en befintlig mapp, kan du välja att sammanfoga mappen på Bix med mappen på din dator, genom att klicka på OK.

Återställning av mappar från Bix

Lägga till en dubblett av en mapp

Du kan återställa en mapp eller fil på Bix till din dator genom att klicka på Restore Files.

Återställa en fil eller mapp på Cloud Drive

Välj den mapp eller fil som du vill återställa till din dator och klicka på Restore.

Välj en fil eller mapp att återställa till din dator

Välj den lokala sökvägen som du vill återställa innehållet till och klicka på OK.

Kontroll av versioner och egenskaper

Välj en lokal sökväg för återställning

Högerklicka på en mapp och välj Properties för att se detaljerade egenskaper.

Kontrollera mappegenskaper

Högerklicka på en fil och välj Show Versions för att se de olika versionerna av den.

Delning av filer och mappar

Du kan dela mappar och filer som länkar med vem som helst.

Kontrollera versioner av synkroniserade mappar

Högerklicka på en synkroniserad fil eller mapp och klicka på Share As Link för att dela objektet.

Dela ett objekt som en länk

Välj antalet timmar eller dagar som objektet ska vara utdelat och klicka på Create. Vänta medan länken genereras.

Välj längd för delningsperioden

För att dela en fil via e-post klickar du på Email och skriver in mottagarens e-postadress, ett ämne, ett meddelande och klickar på Send.

Dela en fil via e-post

Du kan kopiera länken genom att klicka på Copy. Länken är som standard giltig i två timmar och du kan ändra giltighetstiden i efterhand.

Du kan se en en lista på dina delade länkar i File Viewer. Där kan du även ändra giltighetstiden eller radera en länk som du har skapat.