Använda Multi Admin

Index

Från Multi Admin kan du få en överblick över dina domäner och:

Ändra ägarinformation
Betala fakturor
Logga in på Kontrollpanelen.

Om du inte har skapat en Multi Admin Profile än, vänligen läs guiden om att Konfigurera Multi Admin.

Välj Control Panel på vår förstasida och logga in på Multi Admin med den registrerade e-postadressen och ditt Multi Admin-lösenord.

Logga in på Multi Admin med din e-postadress och ditt lösenord.

När du är inloggad visar Multi Admin-överblicken alla webbutrymmen som är kopplade till denna Multi Admin-profil. Detta ger dig följande information:

Domän - Domännamnet hos One.com.
Produkt - Webbutrymmets storlek
Datum för förnyelse - Det datum ditt abonnemang kommer att förnyas, om du inte säger upp innan det datumet.
Saldo - Nuvarande saldo för abonnemanget.
Status - Om abonnemanget är aktivt, inväntar aktivering eller har sagts upp.

Genom att klicka på rubriken för varje kolumn kan du ändra i vilken ordning dina webbutrymmen ska visas.

Översikten över Multi Admin visar all information om webbutrymmet.

Logga in på Kontrollpanelen.

Genom att klicka på More info kan du nå Kontrollpanelen för det valda webbutrymmet.

Få mer information och gå till Kontrollpanelen för ett webbutrymme.

Skriv in lösenordet för det valda webbutrymmet och klicka på Log on.

Observera: Om du har glömt lösenordet för detta webbutrymme kan du välja ett nytt lösenord genom att klicka på Forgot your password? (Har du glömt ditt lösenord?).

Skriv in lösenordet för ett webbutrymme för att logga in.

Betala fakturor

I Multi Admin kan du betala alla fakturor för dina webbutrymmen hos One.com.

Under Balance har du en översikt över saldot hos varje webbutrymme. Om en faktura finns kommer det utestående beloppet att synas i denna kolumn.

Betala alla fakturor för dina webbutrymmen i Multi Admin.

Klicka på beloppet för det webbutrymme du vill betala. Du kommer nu vidarebefordras till sektionen för Subscription hos det berörda webbutrymmet.

Observera: Om balansen är positiv har du ett överskott på abonnemanget. Vänligen kontakta då Försäljningsavdelningen.

I sektionen för Subscription kan du ladda ner nuvarande såväl som äldre fakturor. Du kan också betala eventuella utestående belopp direkt. Sektionen Subscription når du också via din Control Panel.

Observera: Att behandla din betalning kan ta upp till två veckor. När processen är genomförd kommer saldot att uppdateras.

Klicka på fakturanumret i Multi Admin för att ladda ner fakturan.

Ändra ägarinformation

Med Multi Admin kan du ändra ägarinformationen för dina webbutrymmen.

Bocka för den domän eller de domäner du vill uppdatera och klicka på Next.

Gå till Multi Admin-översikten för att uppdatera din ägarinformation.
En lista på alla webbutrymmen som ska uppdateras visas.

I övre delen av skärmen har du en översikt över alla webbutrymmen som kommer påverkas av din uppdatering. Fält som lämnas tomma förändras inte.

Skriv in detaljerna du vill ändra och klicka på Next.

Fortsätt för att förhandsgranska dina ändringar.

Denna skärm visar en översikt över alla webbutrymmen som påverkas av uppdateringen.

Kolumnen Before visar nuvarande ägarinformation.

En överblick över konton som berörs av din uppdatering.

Kolumnen After visar hur ägarinformation kommer att se ut när du har klickat på Confirm. De påverkade fälten är markerade i grått.

Förhandsgranska dina ändringar innan du bekräftar uppdateringen.

Se till så att detaljerna under After är korrekta innan du klickar på Confirm för att spara informationen.

Om du vill ändra någon detalj, klicka på Previous för att gå tillbaka.

Bekräfta uppdatering av ägarinformation.

När du har klickat på Confirm har detaljerna sparats och din uppdatering av ägarinformation är genomförd. Klicka på knappen Multi Admin overview för att återvända till Multi Admin.

Återgå till Multi Admin efter uppdateringen av ägarinformation.

Ändra den registrerade e-postadressen

Om du vill ändra den registrerade e-postadressen för ett eller flera av de konto som är kopplade till din Multi Admin-profil måste du skriva in en säkerhetskode för att Confirm och spara ändringarna.

Säkerhetskoden skickas till den e-postadress som nu är kopplad till din Multi Admin-profil.

Säkerställ att detaljerna under After stämmer. Skriv sedan in den säkerhetskode du har tagit emot via e-post och klicka på Confirm för att spara informationen.

Skriv in en säkerhetskod för att ändra den registrerade e-postadressen.

Om du vill ändra någon detalj, klicka på Previous för att gå tillbaka.

Observera: Endast webbutrymmen som är registrerade med samma e-postadress kan kopplas till samma Multi Admin-profil.