Vad är kryptering?

Kryptering används för att skydda data mot obehörig åtkomst genom att göra den oläslig för alla som inte har en speciell nyckel.

Vad är server-side-kryptering?

Server-side-kryptering görs på servern med en AES-CBC 128-bitars krypteringsnyckel innan datan placeras på Bix. Med server-side-kryptering blir du flexibel eftersom du kommer åt dina filer från din egen dator, Android-telefon eller iPhone/iPad, såväl som från vilken webbläsare som helst.

Vad är client-side-kryptering?

Client-side-kryptering innebär att utöver server-side-krypteringen så görs ytterligare en form av kryptering på din dator, iPhone, iPad eller Android-telefon. Client-side-kryptering krypterar dock inte filernas metadata i klienten. Metadata är all information om den faktiska filen, till exempel namn och storlek.

Vi rekommenderar i regel inte client-side-kryptering. Anledningen är att om du glömmer bort din krypteringsnyckel så kan den inte återskapas. Den data som du har placerat i Bix kommer du alltså inte att komma åt. Client-side-kryptering använder sig av AES-256.