Kan jag komma åt Bix via FTP?

Det går inte att använda FTP för att ansluta till Bix eftersomBix är en helt separat tjänst. Det går dock att komma åt filerna genom Bix - File Manager som du når på den här sidan: Bix

Du kan också använda WebDAV för att komma åt Bix, antingen via tredjepartsprogram med stöd för WebDAV eller via det inbyggda WebDAV-stödet i ditt operativsystem. Du finner mer information om hur man använder WebDAV på den här sidan:

Hur kommer jag åt Bix med WebDAV?