Hur ser PHP connection string ut till min databas?

$db=mysql_connect("example.com.mysql", "användarnamn", "lösenord"); mysql_select_db("databas", $db);