Hur loggar jag in med FTP?

Ditt FTP-program kommer att fråga efter host (värd), användarnamn och lösenord.

Du kan testa genom att i webbläsarens adressfält skriva: ftp.dindomän.se

Host / Server (värd): ftp.dindomän.se (Ersätt dindomän.se med din faktiska domän)

Användarnamn: Din egen domän (Ex. dindomän.se) (små bokstäver och inget www. framför)

Lösenord: Ange lösenordet du skapade i din kontrollpanel på One.com (SSH & FTP).

Port: 21

Obs, ifall du har en .com eller annan domän skall du använda dindomän.com och inte .se.

Akta så att du inte får med något " " dvs. extra om du klipper och klistrar in ditt lösenord, vilket vi rekommenderar att du gör. Lösenordet till ftp framgår av det mail med koder som vi har skickat till dig.

Ställa in eller ändra lösenord (FTP)
Hur får jag tag i ett FTP-program?
Använda One.com File Manager