Hur kommer jag åt databasen med phpMyAdmin?

Använd phpMyAdmin för att komma åt din databas:

  1. Logga in på din Kontrollpanel via www.one.com.
  2. Klicka på MySQL
  3. Klicka på phpMyAdmin

You can find the username and password for your database in the Control Panel under MySQL.